JAUNUMI

ViA projekta par digitalizācijas iniciatīvām studējošiem izstrādā jaunus kursus

ViA projekta par digitalizācijas iniciatīvām studējošiem izstrādā jaunus kursus

2023. gada marta – jūnija periodā projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” aktīvi noritēja projekta pirmā  posma studiju kursu pilotēšana, nodrošinot kopskaitā 706 studiju kursu novērtējumus.

Latvijas Universitāte pilotēja kursus: “Civilā aizsardzība”, “Biznesa un datu analīze ar Power BI”, “Kopīga dokumentu veidošana: OneDrive un GoogleDrive”, “Uzņēmējdarbības vadība digitālā vidē un biznesa digitālā transformācija”, “Interneta vietnes izveide” un “Digitālu risinājumu izstrāde, izmantojot bez-koda un maz-koda (no-code/low code) platformas”. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte pilotēja kursus: “Civilā aizsardzība”, “Biznesa un datu analīze ar Power BI”, “Blogi un sociālie tīkli”, “Darbs ar teksta dokumentiem: Microsoft Word”, “Prezentāciju veidošana: Microsoft PowerPoint”, “Digitālā satura publicēšana”, “Attēlu apstrāde”, “Interneta vietnes izveide”, “Kopīga dokumentu veidošana: OneDrive un GoogleDrive”, “Uzņēmējdarbības vadība digitālā vidē un biznesa digitālā transformācija”, “Informācijpratība un kritiskā domāšana” un “Informācijpratība un informācijas telpas drošība”. SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” kursus: “Civilā aizsardzība”, “Biznesa un datu analīze ar Power BI”, “Kopīga dokumentu veidošana: OneDrive un GoogleDrive”, “Blogi un sociālie tīkli”, “Darbs ar teksta dokumentiem: Microsoft Word”, “Prezentāciju veidošana: Microsoft PowerPoint”, “Attēlu apstrāde”, “Digitālā satura publicēšana”, “Informācijpratība un informācijas telpas drošība”, “Uzņēmējdarbības vadība digitālā vidē un biznesa digitālā transformācija”, “Informācijpratība un kritiskā domāšana”, “Interneta vietnes izveide” un “Digitālu risinājumu izstrāde, izmantojot bez-koda un maz-koda (no-code/low-code) platformas”. Transporta un sakaru institūts pilotēja kursus: “Darbs ar lielapjoma teksta dokumentiem: Microsoft Word”, “Prezentāciju veidošana: Microsoft PowerPoint”.

Pārskata periodā Latvijas Universitāte, Vidzemes augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, Baltijas datoru akadēmija un Datorzinību centrs nodrošināja otrā posma studiju kursu izstrādi. Kursu pilotēšanu plānots uzsākt septembrī.

SIA “Tilde” pārskata periodā turpināja darbu pie kursa “Civilā aizsardzība” virtuālā asistenta izstrādes un trenēšanas, kā arī mašīntulkošanas rīka izstrādes mācību kursu automatizētai tulkošanai dažādās valodās.

SIA “Datorzinību centrs” nodrošināja kursa “Civilā aizsardzība” paredzētās trešās un ceturtās “Minecraft” spēles izstrādi.

SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” turpināja darbu pie vienotā mašīnmācīšanās algoritmu bāzētā mācību vajadzību noteikšanas instrumenta ar reālā laika kursu rekomendāciju “Motival” izveides.

Projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) mērķis ir Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti, ieviešot vienotas koplietošanas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstskolās  – Latvijas Universitātē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Vidzemes Augstskolā, biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA un Transporta sakaru institūtā – studiju kvalitātes pilnveidei, tai skaitā studentu iesaistei.

Augstskolas pārņems pasaules augstskolu un pasaules un Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares pieredzi no trīs Latvijas vadošajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares uzņēmumiem – SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija”, SIA “Datorzinību centrs” –, kuriem ir vairāk kā divdesmit gadu pieredze digitālo kompetenču attīstībā.

Projekta laikā paredzēta digitālo prasmju satura un atbilstošas metodikas izstrāde un pilnveide; inovatīvu digitālo tehnoloģisko risinājumu integrēšana studiju procesā; studējošā vajadzībās, motivācijā un spējā apgūt jaunas prasmes, bāzētas digitālo prasmju novērtējuma un progresa monitoringa sistēmas adaptēšana un pilotēšana; ilgtspējīgs modelis studentu iesaistes un atgriezeniskās saites novērtēšanai, tostarp mācību analītika un digitālo prasmju progresa vērtēšana.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Projekts tiek īstenots laika posmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim. 

Screen Shot 2024 01 31 at 20.34.11

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI