JAUNUMI

ViA sadarbībā ar RSU īsteno praktiskas lekcijas bakalaura līmeņa studentiem

ViA sadarbībā ar RSU īsteno praktiskas lekcijas bakalaura līmeņa studentiem

Lai sniegtu ne vien teorētiskas zināšanas, bet arī tās nostiprināt praksē, rudens semestrī Vidzemes Augstskolā (ViA) Kristīne Blumfelde-Rutka, lektore, pētniece un Rīgas Stradiņu universitātes (RSU) studiju programmas "Starptautiskais mārketings un reklāma" direktore, docēja kursus "Mārketings" Vidzemes Augstskolas bakalaura studiju programmas "Biznesa vadība" un "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" studentiem un kursu "Mārketinga stratēģijas" "Biznesa vadība" studentiem. 

Studiju procesa laikā ViA jaunieši sadarbojās ar simulētām mārketinga aģentūrām no RSU bakalaura studiju programmas "Starptautiskais mārketings un reklāma", tādējādi tuvinot studiju vidi darba videi. Tāpat studiju kursā, sadarbojoties ar Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldi, jaunieši risināja konkrētus uzdevumus, piedāvāja risinājumus. Zane Leimane, Siguldas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja: "Liels paldies studentiem par iedziļināšanos Siguldas novada pašvaldības izvirzīto problēmjautājumu izskatīšanā. Kaut arī studenti darbus veica īsā laika posmā, iepazīstoties ar darbu rezultātiem, tie apliecināja vairāku pieņēmumu patiesumu līdzšinējā darbā, kā arī ļāva iegūt būtiskas mērķa grupas - jauniešu, skatījumu uz pašvaldībai būtisku jautājumu risinājumiem, iegūt dažas idejas produktu attīstībai, par kurām nebijām aizdomājušies. Priecāsimies kopā strādāt pie padziļinātas tēmu izpētes gada projektu un bakalaura darbu izstrādes laikā." 
 
Lektore Kristīne Blumfelde-Rutka stāsta: "Modernam studiju procesam jābūt pietuvinātam darba vides aktivitātēm un jāveicina teorētisko zināšanu nostiprināšana praktiskā darbībā, lai studenti iegūtu dažādas, nozīmīgas prasmes. Studentu motivācija iesaistīties un sasniegt labākus rezultātus, sadarbojoties ar citas augstskolas studentiem vai novada pašvaldību,  būtiski paaugstinās, jo jāuzņemas atbildība pret sadarbības partneriem. Studentiem sadarbojoties ar simulētām mārketinga aģentūrām izdevās izveidot biznesa ideju mārketinga stratēģijas, sadarbība nodrošināja jaunas idejas, inovatīvus risinājumus un būtisku atgriezenisko saiti. Savukārt, sadarbība ar Siguldas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību pārvaldi veicināja studentu izpratni par tās uzdevumiem, ikdienas izaicinājumiem un attīstīja problēmsituāciju risināšanu,  ieguvums bija abpusējs, tika izstrādāti dažādi komunikācijas koncepti un risinājumi. Studiju kursu ietvaros ar vieslekciju  par jaunākajām tendencēm mārketingā un reklāmas nozarē, kā arī ar karjeras veidošanas ieteikumiem uzstājās mārketinga aģentūras “BSMS” biznesa attīstības vadītāja  Līva Rudzona. Paldies visiem studiju kursa realizācija iesaistītajiem gan RSU studentiem, gan Siguldas novada pašvaldībai, uzņēmumam “BSMS” un jo īpaši Vidzemes augstskolas studentiem par aktīvo iesaisti un izcilo darbu studiju kursu laikā. Paldies par iespēju Biznesa vadības studiju virziena un Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktorei Agitai Šmitiņai."  

Studenti izstrādāja dažādu biznesa ideju mārketinga stratēģijas, rezultāti tiešām izdevās izcili un studenti ļoti novērtē simulēto mārketinga aģentūru pienesumu. Vidzemes Augstskola bakalaura studiju programmas 3. kursa studente Santa Skaistkalne atzīst, ka: "Veiksmīgās mārketinga stratēģijas rezultātā piedāvātās simulācijas aģentūras ne tikai palīdzēja izstrādāt ikkatras komandas jauna uzņēmuma koncepciju, bet arī vieslekcija ar Līvu Rudzoni sniedza iedvesmu ļaut sev radoši domāt. Šī pieredze atklāja, ka mārketinga stratēģija ietver dažādu mārketinga elementu koordinētu un saskaņotu izmantošanu, lai veicinātu uzņēmuma attīstību un sasniegtu konkrētus rezultātus. Šādi uzdevumi un pieredzes stāsti ne tikai paplašināja skatienu uz biznesa pasauli, bet arī sniedza iespēju mācīties no dažādiem scenārijiem, kas ir noderīgi jau tagad, reālajā biznesa vidē". 

Absolvējot Vidzemes Augstskolas pamatstudiju programmās, jaunieši iegūst profesionālo bakalaura grādu un šī lekcija ir kā pierādījums, ka lekcijas ir ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas. Studenti, dodoties profesionālajās gaitās ir zinošāki un spējīgāki! 

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI