JAUNUMI

Vidzemes Augstskola biedra statusā pievienojusies asociācijai "Latvijas Koks"

Vidzemes Augstskola biedra statusā pievienojusies asociācijai "Latvijas Koks"

Spēcinot līdzšinējo sadarbību, Vidzemes Augstskola biedra statusā pievienojusies asociācijai "Latvijas Koks".

ViA un "Latvijas Koks" sadarbības līgumu noslēdza februārī un maijā organizēja kopīgu konferenci par bioekonomikas attīstību Latvijā. Asociācija "Latvijas Koks" apvieno Latvijas meža nozares lielākos uzņēmumus, profesionālās un augstākās izglītības iestādes un zinātnes organizācijas, ar mērķi veidot sinerģiju starp izglītību, ražošanu un zinātni. "LatvijasKoks" arī aktīvi iesaistās izglītības kvalitātes pilnveidē, mūžizglītības attīstībā, kā arī cilvēkkapitāla piesaistē un noturēšanā meža un saistītajās nozarēs.

Savukārt ViA īsteno 15 studiju programmas piecos virzienos: biznesa vadība, informācijas tehnoloģijas, komunikācija, mediji un pārvaldība, tūrisms un atpūta, būvniecība un tās visas ir saistītas ar nepieciešamām zināšanām un kompetencēm meža un saistītajās nozarēs. Tāpēc arī līgums noslēgts par sadarbību visos studiju virzienos.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI