JAUNUMI

Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Banku Augstskolu pētīs apritīgumu un Zaļā kursa prasības tūrisma nozarē

Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Banku Augstskolu pētīs apritīgumu un Zaļā kursa prasības tūrisma nozarē

Lai izpētītu, kā apritīguma principus un zaļā kursa prasības no mērķa uzstādījumiem Eiropas Savienības un nacionālos politikas plānošanas dokumentos praktiski ieviest tūrisma organizācijās, Vidzemes Augstskolas un Banku Augstskolas pētnieki un doktoranti turpmākajos trīs gados īstenos projektu “Resursu un procesu novērtējums apritīguma un zaļā kursa ieviešanai tūrisma sistēmā (CirToS)”. 

Pētījuma rezultāti tūrisma politikas veidotājiem un organizācijām sniegs ieskatu par nepieciešamajām izmaiņām, lai organizācijās tiktu izpildītas zaļā kursa prasības, kā arī lai praksē īstenotu ilgtspējīga tūrisma galamērķa darbību. Projekta noslēgumā tiks sagatavots ziņojums par nepieciešamo atbalstu un resursiem zaļā kursa īstenošanai tūrisma uzņēmumos, kā arī tiks izstrādāts funkcionāls modelis, ar kura palīdzību uzņēmumi varēs veikt priekšizpēti zaļā kursa prasību ieviešanai. 

Projekta zinātniskā vadītāja HESPI vadošā pētniece Agita Līviņa uzskata, ka projektam ir lielas ambīcijas aptvert tūrisma sistēmu kā veselumu, pētot gan tūristu mītnes, ēdināšanas, pasākumu organizācijas, gan transporta, ceļojumu organizētāju un galamērķu organizācijas. Pētījuma rezultātu sasniegšanā būtiska būs sadarbība ar nozares organizācijām.
Šī gada otrajā pusē tiks veikta tūrisma nozarē iesaistīto pušu aptauja par apritīguma un zaļā kursa īstenošanu, savukārt nākamajā gadā padziļinātai izpētei iesaistītas 10-12 tūrisma organizācijas no dažādiem tūrisma sistēmas vērtību ķēdes posmiem. Pētījuma laikā norisināsies diskusijas un semināri, lai veicinātu aprites ekonomikas principu un zaļā kursa prasību ieviešanu tūrisma nozarē.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmā. 
Vairāk informācijas par projektu lasāms: https://www.hespi.lv/lv/aktualie-petijumi

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI