JAUNUMI

Vidzemes Augstskola sadarbosies ar asociāciju “Latvijas Koks”

Vidzemes Augstskola sadarbosies ar asociāciju “Latvijas Koks”

Vidzemes Augstskolas (ViA) rektore Agnese Dāvidsone parakstījusi līgumu ar asociācijas “Latvijas Koks” valdes locekli Sigitu Alksni par sadarbību izglītības un zinātnes jomā, stiprinot gan studējošo, gan mācībspēku iespējas visās ViA īstenotajās programmās.

ViA un “Latvijas Koks” īstenos kopīgas aktivitātes studējošo mācību ekskursiju, kā arī prakšu un mācību prakšu, gada projektu, kvalifikācijas un bakalaura darbu tēmu nodrošināšanā nozares uzņēmumos, zinātnē un pētniecībā. Tāpat ir ieceres par kopīgiem projektiem, pasākumiem un tālākizglītības aktivitātēm.

Asociācija "Latvijas Koks" apvieno Latvijas meža nozares lielākos uzņēmumus, profesionālās un augstākās izglītības iestādes un zinātnes organizācijas, ar mērķi veidot sinerģiju starp izglītību, ražošanu un zinātni.  Asociācija aktīvi iesaistās izglītības kvalitātes pilnveidē, mūžizglītības attīstībā, kā arī cilvēkkapitāla piesaistē un noturēšanā meža un saistītajās nozarēs.

ViA īsteno 15 studiju programmas piecos virzienos: biznesa vadība, informācijas tehnoloģijas, komunikācija, mediji un pārvaldība, tūrisms un atpūta, būvniecība un tās visas ir saistītas ar nepieciešamām zināšanām un kompetencēm meža un saistītajās nozarēs. Tāpēc arī līgums noslēgts par sadarbību visos studiju virzienos.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI