JAUNUMI

Vidzemes Augstskola - viena no UNESCO Izglītības tīkla dalībniecēm

Vidzemes Augstskola - viena no UNESCO Izglītības tīkla dalībniecēm

Lai atbalstītu, izvērstu un paātrinātu mūžizglītības praksi pasaules kopienās, UNESCO Mūžizglītības institūts izveidojis Globālās izglītības pilsētu tīklu. Tajā darbojas ap 300 pilsētu no valstīm, kas pārstāv šo Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizāciju un par vienu no attīstības stratēģijas pamatiem izvirzījušas izglītību un mūžizglītības paplašināšanu ikvienam tās iedzīvotājam neatkarīgi no vecuma, dzimuma un sociālā stāvokļa. No Latvijas šajā tīklā uzņemtas Valmiera un Ventspils.

Augstas prasības un lieli mērķi

Galvenie priekšnoteikumi, lai pievienotos tīklam, ir pašvaldības līdzšinējā labā prakse mūžizglītības veicināšanā un arī tālākās ieceres izglītības jomā, un kvalitātes prasības ir augstas. Kaut arī šīs pilsētas visā pasaulē piedāvā dažādas izglītības iespējas atbilstoši vietējai kultūrai, tomēr tām ir vairāki kopīgi elementi: izglītības stratēģijas izstrāde, plānošana, progresa uzraudzība, finansējuma nodrošinājums. Starptautiskais sadarbības tīkls sniedz šādas papildu iespējas:

  • sekmē informācijas apmaiņu par starptautisko pieredzi mūžizglītības veicināšanā pašvaldībās;
  • motivē pilsētu apzināt vietējos resursus – valsts, pašvaldības, nevalstisko organizāciju piedāvātās mūžizglītības iespējas;
  • paver iespējas sadarbībai izglītības jomā ar pilsētām visā pasaulē, kā arī uzzināt un mācīties no šo pilsētu pieredzes;
  • sniedz atbalstu reģionālu un starptautisku konferenču organizēšanā;
  • piedāvā iespēju iepazīties ar UNESCO Mūžizglītības institūta materiāliem un citu UNESCO un ANO sadarbības organizāciju, tīklu dokumentiem izglītības piedāvājuma pilnveidošanai pilsētā;
  • ļauj pretendēt uz UNESCO Izglītības pilsētu balvu.

Valmiera ir UNESCO Izglītības pilsētu tīkla dalībniece kopš 2016. gada, Ventspils – kopš pērnā rudens.

UNESCO vērtības Valmierā

“UNESCO tīkla darbības lauki ir izglītība, kultūra, zinātne, ilgtspējība un citi, kas bija un ir joprojām saistošas arī Valmieras novada pašvaldībai,” pamatojot vēlmi iekļauties starptautiskajā sadarbības tīklā, informē Liene Pinne, Valmieras novada domes komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste. ”Teritorijām attīstoties, pašvaldība nemitīgi saskaras ar jauniem sociālajiem un demogrāfiskajiem izaicinājumiem, jūtama arī straujās tehnoloģiju attīstības ietekme, un UNESCO tīkls nodrošina labās prakses piemēru apmaiņu, lai varētu rast veiksmīgākos pārvaldības risinājumus un modernākās pieejas savā darbā. Demokrātiskās vērtības, ko pārstāv UNESCO, ir aktuālas, tās caurvij jaunos Valmieras novada attīstības dokumentus, tostarp topošo Valmieras novada izglītības stratēģiju, ko paredzēts izstrādāt līdz šā gada beigām.”

Valmieras novada pašvaldībai ir vairāki partneri. Valmieras sākumskola un Valmieras Valsts ģimnāzija iesaistītas UNESCO Asociēto skolu tīklā – īsteno projektus, rīko un piedalās pasākumos, semināros un īpašās mācību stundās par UNESCO aktuālām tēmām.

UNESCO Izglītības pilsētu tīkla mērķi ir arī veselības izglītība un iekļaujošas izglītības nodrošināšana. Valmieras novadā norisinās veselības izglītības un veicināšanas projekts, piemēram, izglītojot jauniešus par veselīgu uzturu, par dzimuma nobriešanu, bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām tiek organizētas sporta spēles “Mēs varam” un norisinās citas aktivitātes. “Projekta ietvaros tiek nodrošinātas arī nodarbības pieaugušajiem, piemēram, peldēšanas nodarbības senioriem, apmācības topošajām māmiņām un citas. Iekļaušanas un vienlīdzības nodrošināšana ir viena no Valmieras attīstības prioritātēm, kas ir svarīga ne tikai izglītošanās līmenī, bet arī infrastruktūras objektu izveidē – Valmieras novada pašvaldība ievēro universālā dizaina principus, īstenojot gan skolu rekonstrukcijas, gan pilsētvides attīstības projektus,” stāsta L. Pinne.

Valmieras novada pašvaldības partneris dalībā UNESCO tīklā ir arī Vidzemes Augstskola (ViA). Pirms četriem gadiem augstskolā nodibināta UNESCO katedra “Biosfēra un cilvēks”. Tā izveidota nolūkā veicināt biosfēras rezervāta idejas izpratni sabiedrībā un stiprināt iesaistīto pušu sadarbību šā koncepta pilnīgākā iedzīvināšanā. Informācijas apmaiņa galvenokārt notiek ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Svarīgais uzsvars – mūžizglītība

“Viens no svarīgiem UNESCO Izglītības pilsētu tīkla uzsvariem ir mūžmācīšanās iespēju nodrošināšana iedzīvotājiem, sekmējot konkurētspējīgu izglītību, pārkvalifikācijas un darba iespējas, atbilstoši interesēm un pieprasījumam darba tirgū,” uzsver L. Pinne. “Projekta “Urban Innovative Actions” programmas inovāciju projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (“Next Generation Micro Cities of Europe”) ir izstrādāta stratēģija karjeras attīstības atbalstam un talantu piesaistei. Pateicoties šim projektam, Valmierā ir ieviestas un izmēģinātas jaunas pieejas darba vietu radīšanai, atvērta prototipu veidošana un izveidota koprades darbnīca DARE, Vidzemes Augstskolā (ViA) un Valmieras tehnikumā ieviesti modernas izglītības tehnoloģiju risinājumi un aprīkojums, kas svarīgs īpaši STEM nozaru apguvei.”

Valmieras novada Izglītības pārvaldē no 2022. gada septembra strādā speciālists, kura pārraudzībā ir mūžizglītības attīstība novadā. Viena no pēdējām organizētajām aktivitātēm bija neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”. Iedzīvotāju interese bija tik liela, ka plānotās vienas mācību grupas vietā tika izveidotas divas.

Mūžizglītības nodrošināšanai ViA ir izveidots īpašs Zināšanu un tehnoloģiju centrs (ZTC) un mācību satura piedāvājums. Lai veicinātu iekļaujošu mācīšanos mūža garumā, centrā ir specializēts piedāvājums centralizētajiem vidusskolas eksāmeniem. Ir pieejami arī dažādi īpaši mūžizglītības kursi. Tāpat ir mūžizglītības pakalpojums ar nosaukumu “Atvērtā universitāte”. Tā ir iespēja piedalīties un individuāli klausīties augstskolas vadītos bakalaura un maģistra līmeņa kursus.

Alise Andersone, ZTC Mūžizglītības projektu vadītāja, pauž šādu viedokli: “Pieaugot pieaugušo izglītības nozīmei un aktualitātei, ko veicināja gan pandēmija, gan darba tirgus pieprasījums (nepieciešamība pārkvalificēties u.tml.), kā arī apzinoties ViA iespējas, potenciālu un lomu reģionā, esam uzsākuši jauna mūžizglītības kursu piedāvājuma veidošanu. Tas ietver gan profesionāļu komandas (apmācību vadītāji, treneri u.tml.), gan sadarbības partneru tīkla veidošanu, kas var palīdzēt apmierināt interesi un vajadzības pēc dažādām apmācībām un kursiem.

Ļoti nozīmīga ir Atvērtā universitāte. Tā dod iespēju apgūt augstākā līmeņa zināšanas, apmeklējot tikai to kursu lekcijas, kas patiešām interesē vai ir nepieciešamas profesionālajai pilnveidei. Šobrīd jau ir sākusies reģistrācija 2023. gada rudens semestra kursiem, un vairāk uzzināt par tiem un lekciju laikiem iespējams, rakstot uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

ViA ir nozīmīga loma reģionā un nesaraujama ir saikne ar nozarēm. Jau no pirmajām studiju nedēļām studentam ir sadarbība ar nozari: prakse, gada projekti, noslēguma darbi, pētījumi. Vismaz puse mūsu docētāju ir savas nozares profesionāļi, kuri ne tikai vieslekciju, bet arī pilnu studiju kursu formātā ir gatavi dalīt savu brīvo laiku un pieredzi ar ViA studentiem. Katram studiju virzienam ir izveidotas konsultatīvās padomes, kurās iekļauti darba devēji, nozaru asociāciju pārstāvji, absolventi. Visbeidzot – tā ir sadarbība pieaugušo izglītībā: mēs piedāvājam uzņēmumiem un organizācijām pilnveidot savu darbinieku prasmes, zināšanas, kompetences, pārkvalificēties, sniedzam atbalstu pārmaiņu procesos un izaugsmē.”

Profesionālās pilnveides un neformālās apmācības kursu veidā mūžizglītība pieejama arī Valmieras tehnikumā un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā. Turklāt mūžizglītības aktivitātes notiek ne vien pilsētā, bet arī Valmieras novada teritorijās, piemēram, neformālās izglītības iestādē “Rūjienas Tautskola”.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI