JAUNUMI

Vidzemes inovāciju nedēļā notiks seminārs “Atvērtās zinātnes un inovāciju mijiedarbība”

Vidzemes inovāciju nedēļā notiks seminārs “Atvērtās zinātnes un inovāciju mijiedarbība”

Vidzemes inovāciju nedēļas laikā 1. martā seminārā “Atvērtās zinātnes un inovāciju mijiedarbība” Vidzemes Augstskolā (Cēsu ielā 4) varēs uzzināt par Vidzemes Augstskolas pētnieku un sadarbības partneru pieredzi atvērtajā zinātnē. Semināra mērķauditorija ir gan pētnieki un studenti, gan aktīvi Vidzemes iedzīvotāji, kurus interesē iesaistīšanās pētīšanā, izzināšanā, jaunu ideju radīšanā un īstenošanā savā darbā, mājās, novadā. 

Atvērtā zinātne nozīmē brīvu piekļuvi pētniecības iespējām un rezultātiem, iesaistot ne tikai zinātniekus, bet arī sabiedrību pētniecībā un jauninājumu radīšanā. 2021. gadā UNESCO pieņemtajā Rekomendācijā par atvērto zinātni ir definētas atvērtās zinātnes vērtības – kvalitāte un integritāte, kopējs labums, taisnīgums un godīgums, daudzveidība un iekļautība.

  • Vidzemes Augstskolas (ViA) docente, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) vadošā pētniece Linda Veliverronena un ViA lektore, HESPI zinātniskā asistente Liene Ločmele sniegs ieskatu E3UDRES2 Ent-r-e-novators projekta partneru – St.Peltenes lietišķo zinātņu augstskolas Austrijā, Setubalas politehniskā institūta Portugālē, Timišuāras politehniskās universitātes Rumānijā, Ungārijas lauksaimniecības un dzīvības zinātņu universitātes, Lēvenas – Limburgas lietišķo zinātņu augstskolas Beļģijā un ViA atvērtās zinātnes pieredzē, iesaistot sabiedrību zinātnes projektos. Eiropas Universitāšu alianses E3UDRES2 ietvaros darba ņēmēji, pedagogi, pētnieki un inovatori-uzņēmēji tiek skatīti kā indivīdi, kuri risina problēmas, kuriem ir uzņēmēja un izzinātāja domāšanas veids, ar izteiktu sociālo un sociālās atbildības izjūtu un kuri savu enerģiju un pūles izmanto plašākas sabiedrības interešu labā. 
  • Latvijas Universitātes asociētā profesore, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošā pētniece Signe Mežinska pievienosies semināram tiešsaistē, lai stāstītu par atbildīgas atvērtās zinātnes mācību materiālu izstrādi projekta ROSiE ietvaros. Attīstoties atvērtās zinātnes iespējām, jāveicina arī izpratne par pētniecības ētiku, atbildīgu rīcību ar informāciju un datiem. Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas Apvārsnis 2020  projekta ROSiE mērķis ir analizēt atvērtās zinātnes ētiskos aspektus un izstrādāt praktiskus instrumentus, lai iedzīvinātu pētniecības ētikas principus atvērtajā zinātnē un amatierzinātnē.
  • Savukārt OpenAIRE Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta koordinatore, LibOSC projekta vadītāja, LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre Gita Rozenberga seminārā skatīs tēmu “Atvērtā zinātne - inovāciju šūpulis”. Arī šī prezentācija norisināsies tiešsaistē. Nacionālais atvērtās piekļuves dienests Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personālam, studentiem, pētījumu projektu vadītājiem u.c. zinātniskajā darbībā iesaistītajiem, sniedz informāciju un atbalstu jautājumos, kas saistīti ar zinātnisko rezultātu publiskošanu atvērtā piekļuvē.

Seminārs norisināsies klātienē Valmierā, Cēsu ielā 4, un tam būs iespēja pievienoties arī tiešsaistē.

Aicinām interesentus pieteikties līdz 29. februārim, aizpildot pieteikuma formu šajā saitē: ej.uz/atzin
 

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI