JAUNUMI

Zinātnieki izstrādās atbalsta sistēmu Latvijas klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai

Zinātnieki izstrādās atbalsta sistēmu Latvijas klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai

Vērienīgā zinātniskā projektā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), Latvijas Universitātes (LU) un Vidzemes augstskolas (ViA) kolēģiem veidos modelēšanas rīku – vienotu nacionālo lēmumu atbalsta instrumentu, kas politikas veidotājiem palīdzēs pieņemt datos balstītus lēmumus par efektīvākajām klimata politikām un sekmēs Latvijas klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu.

Siltumnīcefektu gāzu (SEG) emisijas rodas dažādos sektoros, piemēram, rūpniecībā, lauksaimniecībā, enerģētikā utt., un tās tiek aprēķinātas katram sektoram atsevišķi. No šiem aprēķiniem atiek iegūts konkrēts SEG apjoms katrā apakšsektorā, ko izmanto SEG emisiju ziņošanai. Katrā sektorā atsevišķi tiek prognozētas arī nākotnes SEG emisijas. Taču sektori savstarpēji mijiedarbojas, piemēram, pieaugot bioloģisko atkritumu kompostēšanai, rodas izejvielas biogāzes ražošanai un ir nepieciešams meklēt tās realizācijas iespējas, savukārt enerģētikā, aktīvāk izmantojot koksni, samazinās meža resursi un līdz ar to var samazināties meža sektora spējas akumulēt SEG emisijas. 

Valsts pētījumu programmas «Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma» projektā «Klimata neitralitātes lēmumu modeļi darbībā» zinātnieki izstrādās integrētu lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu, kas aptvers tautsaimniecību kopumā. Galvenā uzmanība tiks pievērsta politikas lēmumu ietekmes modelēšanai dažādās nozarēs — enerģētikā, rūpnieciskajos procesos, lauksaimniecībā, zemes izmantojuma, zemes izmantojuma maiņas un mežsaimniecības un atkritumu apsaimniekošanā un arī visos sektoros kopumā, nosakot mijiedarbības. Izmantojot sistēmdinamikas modelēšanas pieeju, tiks vērtēti dažādu klimata politikas pasākumu ekonomiskie, sociālie, tehnoloģiskie, vides un klimata aspekti. Tiks izstrādāta arī interaktīva platforma klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu simulēšanai, analizējot izmaksu ziņā optimālus risinājumus.

Zinātnieki šobrīd veic aktīvu priekšizpēti – analizē esošo klimata politiku, vērtē instrumentus, SEG emisiju aprēķinu modeli, apzina citu valstu pieredzi, tostarp citur jau eksistējošus rīkus. Uzmanība tiek vērsta arī klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās instrumentiem, kā arī inovatīvu klimata tehnoloģiju apzināšanai un novērtēšanai visās tautsaimniecības nozarēs. Priekšizpētē iegūtā informācija un zinātnieku kompetence, regulāri izstrādājot risinājumus dažādu tautsaimniecības sektoru attīstības modelēšanai, būs pamats jaunā instrumenta izveidei. RTU Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) zinātniekiem ir gadiem veidota pieredze enerģētikas modelēšanas rīku izstrādē, kā arī ilgtspējīga transporta un klimata politikas modelēšanā, ir pētīts lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas sektors. 

Projekts «Klimata neitralitātes lēmumu modeļi darbībā» tiks īstenots līdz 2026. gada februārim. Tā kopējais budžets ir 1,16 milj. eiro. Zinātnieki cer, ka projekta rezultāti sniegs atbalstu Klimata un enerģētikas ministrijai efektīvas klimata politikas īstenošanā.

 

Avots: lvportals.lv 

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI