PROJEKTI

BASICC: Alternatīvu prasmju veidošana radošuma un komūnu ieviešanai

funded-by-the-EU.jpg

Projekta mērķis un apraksts:

Projekts attīstīta prasmes brīvo, neizmantoto  vietu, telpu organizēšanai un izmantošanai Eiropas kontekstā. Projekta mērķis ir radīt pedagoģisku inovāciju- kursus par brīvajām, neizmantotajām telpām un veidiem kā atsākt lietot šīs telpas. Projekta laikā tiks sagatavots dokuments, kur tiks aprakstīts nacionāla līmeņa apmācību kurss brīvo, neizmantoto vietu un telpu pārvaldībai. Kā arī projekta laikā tiks radīta arī dokumentālā filma un e-mācīšanās platforma.

ViA loma projektā: Vidzemes Augstskola ir projekta partneris un ir iesaistīta četrās no piecām projekta darba grupām, kuru ietvaros ViA uzdevums ir piedalīties zināšanu veidošanas semināros, aktivitātēs un sesijās un dalība dokumentācijas veidošanā par profesionālo apmācību izveidošanu nacionālā līmenī (ViA sadarbojoties ar organizāciju “Free Riga” radīs apmācību programmas ceļakarti būvniecības un arhitektūras jomā sasaistē ar tematu par brīvajām un neizmantotajām telpām). 

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2023.-31.07.2025.
 
Projekta numurs: 101111802
 
Projekta partneri: 15 projekta partneri no Itālijas, Francijas, Latvijas, Turcijas, Beļģijas un Vācijas. Vadošais partneris: Francijas organizācija Coop Eskemm
 
Kopējais projekta budžets: 1 250 000.00 EUR

ViA budžets:
28 783.00 EUR

Programma: Erasmus+
 
ViA iesaistītie darbinieki: Marija Katrīna Dambe, Linda Murāne, Liene Golča

 

PROJEKTA AKTUALITĀTES

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI