PROJEKTI

E3UDRES2 Ent-r-e-novators. Sadarbība pētniecības un inovāciju izcilībai un ietekmei

Ent-r-e-novators

Ent-r-e-novators: entrepreneurs-researchers-educators-innovators (uzņēmēji-pētnieki-mācībspēki-inovatori). Projekta ambīcija ir ieviest domāšanas veidu, kas veicinātu spēcīgu sadarbību starp izglītību, pētniecību, inovācijām un uzņēmējdarbību. Izmantojot dažādas pieejas (uz nākotni vērstas darbnīcas, hakatoni, dzīvās laboratorijas, sabiedrības zinātnes projekti), EUDRES Ent-r-e-novators pievēršas reģionālām vajadzībām. Ent-r-e-novators samazina plaisu starp zināt-darīt un transformē no “es” uz “mēs” kultūru.

 

E3UDRES2 Ent-r-e-novators palielina Eiropas Universitāšu alianses E3UDRES2 pētniecības kapacitāti un tiecas izveidot īpašu kopīgu tās pētniecības stēģiju.

E3UDRES2 mērķis ir palielināt katra pēntieka, pedagoga un izglītojamā potenciālu kļūt par "Ent-r-e-novatoru". Saskaņā ar E3UDRES2 leksisko sistēmu, mēs definējam darba ņēmējus, pedagogus, pēntiekus un inovatorus/uzņēmējus kā indivīdus, kuri risina problēmas, kuriem ir uzņēmēja un izzinātāja domāšanas veids, ar izteiktu sociālo un sociālās atbildības izjūtu un kuri savu enerģiju un pūles izmanto plašākas sabiedrības interešu labā. Ent-r-e-novatoriem ir vadošā loma mūsu izglītības un pēntiecības iestāžu atjaunošanā un pārveidē par atvērtām un iekļaujošām ekosistēmām - inovāciju dzīvajām laboratorijām. Ņemot vērā problēmu, ar kurām šobrīd saskaramies, haotisko raksturu, to risināšanai nepieciešama iekļautība un stardisciplinaritāte. Ikviens students vai industrijas darbinieks, kurš darbojas kādā no projekta institūcijām vai ārpus tām, neatkarīgi no vecuma, karjeras līmeņa un iepriekšējās pieredzes, var kļūt par Ent-r-e-novatoru, kurš izmanto viņu rīcībā esošos instrumentus un resursus, lai tiektos pēc izcilības un ietekmes E3UDRESmisijā un vīzijā par gudru un ilgtspējīgu reģionu veidošanu.

Projekta rezultātā tiks:

  1. iztrādāta stratēģija un darba kārtība, kas atraisīs izcilības potenciālu pēniecības un inovāciju jomā, lai paātrinātu pārveidi par Eiropas daudzinstitūciju pētniecības un inovāciju centru viediem un ilgtspējīgiem reģioniem;
  2. izstrādāta labākā prakse un stratēģija, kā apvienot, piekļūt un dalīties ar pētniecīas infrastruktūru, zināšanām, datiem un resursiem;
  3. izstrādāta sturkturēta atbalsta programma, kuras mērķis ir dot iespēju zināntiskajām kopienām pilnībā iesaistīt atvērto zinātni, atvērtās inovācijas, atvērto izglītību un iesaistošo izglītību;
  4. strādāts, lai panāktu vienlīdzīgus konkurences apstākļus attiecībā uz institucionālajiem stratēģijām un pēntiecības cilvēkresursu politiku, ar kuras palīdzību tiks risinātas problēmas, piemēram, "smadzeņu" mobilitāte, jauns karjeras novērtējums un kopīga darbā pieņemšanas stratēģija;
  5. izveidota strukturēta un integrēta sistēma, lai bez grūtībām savienotu visas mūsu pēntiecības un inovāciju ekosistēmas izglītības, pētniecības un inovāciju jomā;
  6. veidota saikne un dialogs ar līdzīgām aliansēm un augstākās izglītības institūcijām, to asociācijām un interešu aizstāvju grupām, kā arī politikas veidotājiem, lai ar uz pierādījumiem balstītiem rezultātiem sniegtu ieguldījumu turpmākā Eiropas Ekonomiskās zonas un Eiropas Vides aģentūras darba programmās un lai informētu par lābāku politiku.

Projekta partneri:

St. Pölten University of Applied Sciences (Austrija)
Polytecnic Institute of Setubal (Portugāle)
Polytechnical University Timisoara (Rumānija)
Szent Istvan University (Ungārija)
UC Leuven-Limburg (Beļģija)
Vidzemes Augstskola (Latvija)

Projekta koordinators: St. Pölten University of Applied Sciences (Austrija)

Projekta administratīvais vadītājs Vidzemes Augstskolā: Oskars Java

Projekta komanda: Oskars Java, Gatis Krūmiņš, Iveta Putniņa, Agnese Dāvidsone, Linda Veliverronena, Vineta Silkāne, Kapsars Osis, Katrīne Kūkoja

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2022 - 30.09.2025

Projekta kopējais budžets: 1 905 934.34 EUR

Projekta finansētājs: Eiropas Savienība

PROJEKTA AKTUALITĀTES

1. Ziņojums E³UDRES² Ent-r-e-novadores project meets in Austria to work on joint research strategies ENG (14.03.2023.)

2. Ziņojums E³UDRES² Ent-r-e-novators projekts tiekas Austrijā, lai strādātu pie kopīgām pētniecības stratēģijām LV (14.03.2023.)

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI