PROJEKTI

Interaktīvie dārzi: Integrēta sistēma interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā

Interactive_Gardens.png

Programma

Interreg Baltijas Jūras reģions

 Īstenošanas laiks:

01.11.2023.-30.10.2026.

Projekta apraksts:

Projekta uzdevums būs izstrādāt interaktīvu dabas dārza koncepciju, ņemot vērā sociālās vajadzības un vietējo teritoriju daudzveidību. Projekta rezultāti ir paredzēti valsts iestādēm, pētniecības un izglītības iestādēm, kā arī sabiedrības grupām, kas izmanto publisko dārzu pakalpojumus, dārzu ieinteresētajām pusēm un to kopienu stiprināšanai, kā arī ES stratēģijām un Baltijas Jūras reģiona (BJR) politikai. Daudzveidīgs reālu dārza instalāciju komplekts pamatos interaktīvo dārzu pakalpojumu nozīmi sabiedrības veselības, labklājības un izglītības veicināšanā dažādās vidēs un novērsīs sociālās ietekmes šķēršļus, izstrādājot rīku atgriezeniskās saites/reakcijas iespējām dažādām iedzīvotāju grupām. Virtuālais dārza paraugs atspoguļo virtuālās realitātes (VR) īpašības un funkcionalitāti, vizualizējot dārza potenciālo dinamiku piemērojamos laika grafikos (no pagātnes līdz nākotnei) un paverot ceļu turpmākai dārza attīstībai, pamatojoties uz IoT sensoru datiem un simulācijas modelēšanu. Tiks izstrādāta interaktīvās publiskās dārza sistēmas divu līmeņu novērtēšanas metodoloģija primārajiem un sekundārajiem lietotājiem interaktīvo dārzu sistēmas komponentu nepārtrauktu uzlabojumu nodrošināšanai un prototipu pielāgošanai. Projekta dārzu informatīvā tīkla prototips kalpo iekšējai un ārējai informācijai cauri izstrādes fāzēm un noved pie galējā informatīvā tīkla, kas nodrošinās interaktīvas dārzu sistēmas pārrobežu izmantošanu BJR un plašāk.

Projekta mērķis:

Interaktīvas publisko dārzu sistēmas izveide, lai nodrošinātu inovatīvus un atsaucīgus publisko dārzu pakalpojumus, kas pielāgoti sabiedrības veselībai, labklājībai un izglītībai. Interaktīvā dārzu sistēma ar tās papildinošajiem komponentiem sniegs informāciju par to, kā plānot un attīstīt uzlabojumus, tostarp atgriezeniskās saites un reakcijas iespējas publiskajos dārzos (komponents - koncepcijas apraksts) ar attālinātas un virtuālas vizualizācijas (virtuālais parauga dārzs) un dzīvās pieredzes (reāls demonstrējumu dārzs) iespējām. Bez praktiskiem ieteikumiem un saitēm konkrētiem dārza un atbildes elementiem, koncepcijas aprakstā tiks izskaidroti dārza jēdzieni saistībā ar noteiktām sabiedrības vajadzībām un apvidu. Apraksta saturs tiks pielāgots valsts iestāžu vajadzībām teritorijas plānošanā, attīstībā un labiekārtošanā reģionālā un vietējā līmenī, projektu priekšlikumu un tehniskās specifikācijas izstrādei. Pētniecības un izglītības iestādēm tas kalpos kā līdzeklis zināšanu nodošanai un saiknei ar sabiedrības vajadzībām. Virtuālais paraugdārzs ietvers gan dārza elementu vizualizāciju, gan saistītos vides procesus. Tā sākotnējais mērķis ir viegli uztveramā veidā nodot informāciju ar tālāku mērķi - atvieglot dārza uzlabojumu plānošanu un uzlabot komunikāciju starp valsts iestādēm un sabiedrības grupām, izmantojot iekļautās atgriezeniskās saites sniegšanas iespējas. Demonstrācijas dārzi palīdzēs izpētīt sabiedrības vajadzības pēc valsts iestādēm un pētniecības iestādēm un piedāvāt atbalstošus dārzu pakalpojumus plašai auditorijai. Informācijas apmaiņa, izmantojot informatīvo tīklu, veicinās sadarbību starpvalstu līmenī.

Finansējums:

Projekta kopējais finansējums: 2 790 120 EUR

ViA finansējums projektā: 260 440 EUR

Partneri:

Zemgales plānošanas reģions (vadošais partneris), Dārzkopības institūts, Dobeles novada pašvaldība, Tukuma novada pašvaldība, Biržu rajona pašvaldība (LT), Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienests (LT), Aukštaitijas aizsargājamo teritoriju direkcija (LT), Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte (EST), Rakveres pašvaldība (EST), Somijas dabas resursu institūts (FI), Elonkierto - lauksaimniecības un dabas resursu pētniecības izstāžu parks (FI), Orhūsas Universitāte (DK).

ViA īstenošanas grupa:

V.Silkāne, L.Veliverronena, A.Cīrulis, L.Taube, Z.Erics, L.Lancere

ViA loma projektā:

Virtuālā paraugdārza - prototipa izveide un interaktīvā publiskā dārza sistēmas divlīmeņu novērtēšanas metodoloģijas izstrāde.

Projekta mājas lapa:

INTERACTIVE GARDENS - Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)


 PROJEKTA AKTUALITĀTES

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI