PROJEKTU ZIŅAS

Projektā gūst pieredzi dārzu veidošanā dažādām sabiedrības vajadzībām

Projektā gūst pieredzi dārzu veidošanā dažādām sabiedrības vajadzībām

Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Interactive Gardens” ietvaros 28. un 29. maijā Zemgalē viesojās pašvaldību, kā arī zinātnisko un izglītības institūciju pārstāvji no Dānijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Somijas, lai pieredzes apmaiņas pasākumā iepazītu dārzus reģionā, kā arī apspriestu līdz šim projektā paveikto.

Projekta partneri no Orhūsas Universitātes, Biržu reģiona pašvaldības, Aukštaitijas aizsargājamā apvidus, Klaipēdas Pedagoģiskā un Psiholoģiskā servisa, Dabas resursu institūta (Somija), Rakveres pašvaldības un Tartu Universitātes (Igaunija), pārstāvji no Aizkraukles, Jēkabpils, Tukuma un Dobeles pašvaldībām, Vidzemes Augstskolas un Dārzkopības institūta apsprieda dārza terapijas pielietojumu, digitālo risinājumu un virtuālās vides izmantošanu projektā, dārzu uzturēšanu un apmeklētāju uzņemšanu. 

Tikšanās laikā kolēģi iepazina Latvijas pieredzi dārzu veidošanā dažādām sabiedrības vajadzībām. Vizītes laikā apmeklēts Dārzkopības institūta ceriņu dārzs, vēsturiskai ēkai pieskaņots dārzs Abgunstes muižā, baroka dārzs Rundāles pilī un meža ainavā iekļautā brīvdabas rododendru kolekcija Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā "Babīte". Tikšanos kuplināja Rīgas vājredzīgo un neredzīgo biedrība “Redzi mani!”, palīdzot izprast, kā apkārtni un apkārtējos uztver cilvēki ar redzes problēmām. 

Projekta nolūks ir attīstīt sabiedrībai pieejamus dārzus veselības uzturēšanai, dārza sajūtu iegūšanai un apmeklētāju izglītošanai gan izmantojot viedus un inovatīvus rīkus, gan vērīgāk saskatot un sajūtot augus un vidi apkārtnē. Projekta partneri rūpēsies arī par informācijas apmaiņu starp kaimiņvalstīm, lai dažādās aktivitātes dārzos būtu labāk zināmas un vieglāk atrodamas. Projektu vada un pārrauga Zemgales plānošanas reģiona speciālisti. Projekta sākuma posmā uzsākta virtuālā dārza modeļa izstrāde, notiek dažādi uzlabojumi, plānošana un projektēšana partneru dārzos, ko paredzēts demonstrēt citiem dārzu veidotājiem.

Projekts Nr. C036 “Integrēta sistēma interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā jeb “Interactive gardens” tiek īstenots Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027. gadam. Projekta kopējais finansējums ir 2 790 120 (t.sk. ERAF līdzfinansējums 2 232 096 eiro).

www.interreg-baltic.eu / www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Picture1

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI