PROJEKTI

Klimata neitralitātes lēmumu modeļi darbībā

vpp cmyk1 pdf

Projekta mērķis:
Izveidot vienotu nacionālo lēmumu atbalsta instrumentu Latvijas klimatneitralitātes mērķa sasniegšanai. 

Galvenā uzmanība tiek pievērsta politikas lēmumu ietekmes modelēšanai dažādās nozarēs — enerģētikā, rūpnieciskajos procesos, lauksaimniecībā, ZIZIMM un atkritumu apsaimniekošanā. Projekta uzdevumi ietver klimata politikas saistību analīzi, klimata instrumentu novērtēšanu, inovatīvu tehnoloģiju identificēšanu un nepieciešamo datu apkopošanu. Plāns paredz izvērtēt, kā ES un Latvija ievēro klimata saistības, izvērtēt klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās instrumentus, kā arī apzināt inovatīvas tehnoloģijas visās tautsaimniecības nozarēs. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunus risinājumus klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai un novērtēt datu vajadzības un kvalitāti, uzsverot atbilstību normatīvajiem aktiem.
Projekta ietvaros tiks prototipēta tiešsaistes datu sistēma enerģētikas nozarei, nodrošinot precīzāku klimatneitralitātes prognozi. Projekts ietver arī integrētas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izveidi, izmantojot sistēmdinamikas modelēšanas pieeju, kas aptver ekonomiskos, sociālos, tehnoloģiskos, vides un klimata aspektus. Papildus tiks izstrādāta interaktīva platforma klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu simulēšanai, analizējot izmaksu ziņā optimālus risinājumus. Projekta mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti un papildināt esošo zināšanu bāzi, sekmējot ilgtspējīgu pieeju klimata politikas ieviešanā.

Finansējums: 

Kopējais: 1 162 500,00 EUR

ViA līdzdalība: 189 270,00 EUR

Partneri:

Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Latvija (vadošais partneris)

Latvijas Universitāte, Latvija

Vidzemes Augstskola, Latvija

Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija

Īstenošanas laiks: 

07.02.2024.-06.02.2026

ViA īstenošanas grupa: Oskars Java, Gatis Krūmiņš, Agita Līviņa, Kaspars Osis, Sarmīte Rozentāle, Vineta Silkāne, Mairita Zaķe, Andris Lapāns

ViA loma projektā:  projekta partneris

PROJEKTA AKTUALITĀTES:

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI