PROJEKTI

"Vidzemes Augstskolas (ViA) akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība" (Nr.8.2.2.0/18/A/012)

fff

Projekts sniedz iespēju Vidzemes Augstskolai piesaistīt ārzemju docētājus, piesaistīt un atbalstīt topošos doktora grāda ieguvējus. Tāpat arī šī projekta ietvaros augstskolas akadēmiskajam personālam ir iespēja doties uz uzņēmumiem un stažēties noteiktu stundu apjomā, gūstot praktisku pieredzi, lai tālāk to līdzdalītu studentiem un kolēģiem, kā arī lai uzlabotu un paplašinātu Augstskolas sadarbību ar nozari.

 

Papildus tam, docētāji var attīstīt un pilnveidot savu kvalifikāciju, piedaloties specializēto mācību programmā, apgūstot angļu valodu, un uzlabojot digitālās un akadēmiskās līderības prasmes. Kopā šajā projektā piedalās seši Vidzemes augstskolas docētāji.

Vidzemes augstskolas Informācijas tehnoloģiju studiju virziena direktore Mairita Zaķe: “Es šajā projektā esmu viena no šiem potenciāliem doktorantiem, kuriem šī projekta ietvaros uz gadu ir piesaistīts finansējums vairāku kursu un studentu studiju darbu vadīšanai, kā arī iesaistīšanās dažādos pētnieciskos projektos. Aktivitātes, kuras es īstenoju, ļoti labi papildina un iekļaujas manā promocijas darbā. Pašlaik projekta ietvaros esmu darbojusies vienu mēnesi, taču nākamajā akadēmiskajā gadā plānoju vadīt divus imitāciju modelēšanas lekciju kursus un veikt izpēti par saistīto projektu pieteikumu daļas izstrādi, kas savukārt var palīdzēt augstskolai piesaistīt citus pētnieciskos projektus."

M. Zaķe uzskata, ka projektā gūtā pieredze ir ļoti lietderīga, jo līdz šim viņa strādājusi kā Informācijas tehnoloģijas virziena direktore un laiks sava promocijas darba izstrādei bija skops, taču, pateicoties iesaistei projektā, tagad viņa var atļauties uz laiku atlikt virziena direktora pienākumus un vairāk pievērsties paša promocijas darba izstrādei.

Vairāk par projektu šeit

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI