STARPTAUTISKĀS IESPĒJAS

STARPTAUTISKĀS IESPĒJAS

Vidzemes Augstskola (ViA) aktīvi iesaistās starptautiskos sadarbības tīklos un programmās. Sadarbībā ar partneriem Latvijā un ārvalstīs augstskola saviem studentiem nodrošina mūsdienīgu un konkurētspējīgu izglītību. 25% no augstskolas 2019./2020. g. absolventiem studiju laikā ieguvuši starptautisku pieredzi ārvalstu studijās vai praksē.

Plašāka informācija par stipendiju iespējām izsludinātajiem konkursiem, pieteikšanās un atlases kārtību pieejama ViA elektroniskajā vidē.
Lai uzzinātu ko vairāk par piedāvātajām iespējām ārvalstīs, dodies uz ViA Starptautiskās sadarbības grupu Tērbatas ielā 10, T-107 kabinetu vai raksti uz international[at]va.lv

 

STUDIJAS ĀRZEMĒS

Vidzemes Augstskola studentiem piedāvā plašas iespējas studijām ārzemēs. Tas nozīmē, ka studentiem ir iespēja doties apmaiņas studijās uz vienu semestri vai visu akadēmisko gadu ārvalstīs, saņemot Erasmus+ stipendiju. Erasmus studenta harta
Studentiem tiek piedāvātas arī dažādas citas stipendijas studijām ārvalstīs. Populārākās no tām ir Nordplus, EEZ, Fulbraita, DAAD u.c. stipendijas.

Apmaiņas studijas - tā ir nenovērtējama izdevība paplašināt savu starpkultūru pieredzi, gūt jaunas zināšanas savā specialitātē kādā no Eiropas augstskolām, nostiprināt svešvalodu prasmes, kā arī ceļot un baudīt piedzīvojumus.

 

PRAKSES IESPĒJAS

Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja doties starptautiskajā praksē jebkurā no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, kā arī Turcijā, Maķedonijā un Serbijā.
Prakse ir daļa no studiju procesa, tāpēc par to tiek ieskaitīti kredītpunkti. Studenti var izvēlēties doties starptautiskajā praksē pēc pirmā, otrā vai trešā kursa, vai arī ceturtā kursa un maģistrantūras studiju laikā (saskaņā ar fakultātes noteikumiem un prasībām).
Vidzemes Augstskola ir viena no Latvijas augstskolām, kura nav iedomājama bez starptautiskās sadarbības - ViA lepojas ar profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra grāda studijām, kurās prakses ir neatņemama studiju sastāvdaļa.

Prakses galvenokārt tiek organizētas vasarā, taču ir iespējas iziet praksi arī citā laikā. Students pats var izvēlēties valsti un uzņēmumu, kurā praktizēties.
Pieredze liecina, ka individuālā iniciatīva uzņēmuma meklēšanā ļauj izvēlēties piemērotāko prakses vietu un tas dod lielāku ieguldījumu personiskajai izaugsmei prakses laikā. Vidzemes Augstskola piedāvā jau esošos uzņēmumu kontaktus, ar kuriem esam sadarbojušies iepriekš.
Prakses laikā students iegūst jaunu pieredzi gan profesionālā jomā, izpildot pienākumus, kas saistīti ar studijām, gan pieredzi kultūras atšķirību un personības pilnveidošanas ziņā, atrodoties svešā valstī aptuveni 3 mēnešus kopā ar cilvēkiem, kuriem, iespējams, ir radikāli citādāka dzīves uztvere un kultūras atšķirības. 

 

SADARBĪBAS AUGSTSKOLAS

Vidzemes Augstskola sadarbojas ar ~130 augstskolām 48 valstīs. Tās var apskatīt šeit.

Mūsu sadarbības augstskolu skaits ar katru gadu palielinās.

 

STUDENTU BLOGI

- Studiju programmas “Tūrisma organizācija un vadība" studentu Beatrises Gusmanes un Kristera Kārļa Rūča

Pieredze Portugālē

- Studiju programmas “Mediju studijas un žurnālistika” absolvente Anna Bērziņa.

Pieredze Zviedrijā

Pieredze Norvēģijā

Pieredze Vācijā

- Studiju programmas “Komunikācija un sabiedriskās attiecības” absolvente Krista Petrošina.

Pieredze Kiprā

- Studiju programmas “Komunikācija un sabiedriskās attiecības” absolventes Elīnas Kristiņas

Pieredze Igaunijā

- Studiju programmas “Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators” absolventes Anetes Ances Bērzes

Pieredze Portugālē

- Studiju programmas “Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators” studente Anna Vilka.

Pieredze Islandē

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI