ZINĀTNISKIE INSTITŪTI

HESPI

Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI) ir Vidzemes Augstskolas zinātniska struktūrvienība, kas ir ViA aģentūras “Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts”  (aģentūra kopš 2013. gada) tiesību un saistību pārmantotāja. Institūts izveidots ar ViA Senāta 2015. gada 16. decembra lēmumu Nr. 1.

Direktore: Dr.oec. Agita Līviņa

HESPI tīmekļa vietne

 

Misija

HESPI misija ir veikt atvērtu un radošu zinātnisko darbību, balstītu profesionālos, akadēmiskos un lietišķos pētījumos, to rezultātus publiskot un iekļaut Vidzemes Augstskolas studiju programmās, veicināt to pielietojamību starptautiskā, valsts, reģiona un vietējā gudrā sabiedrības attīstībā.

HESPI galvenie pētnieciskie virzieni

Ilgtspējīga tautsaimniecība un zināšanu sabiedrība:
1. Tautsaimniecības attīstība un reģionu pārvaldība
2. Cilvēkresursu attīstība un iekļaujošā politika
3. Dabas un kultūras mantojuma izpēte
Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas

SSII

Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts (SSII) ir Vidzemes Augstskolas zinātniska struktūrvienība.

Direktors: PhD Oskars Java

 

Pētījumu virzieni un kompetences

Virtuālās realitātes tehnoloģijas, vizualizācija un datorredze

Sociotehnisku sistēmu modelēšanas tehnoloģijas

E-studiju pārvaldība un tehnoloģijas

Tautsaimniecības viedās tehnoloģijas un ekobūves

Mehatronika

SSII pētnieku jaunākās publikācijas

Cirulis A., Brigmanis K., Zvejnieks G., Analysis of suitable natural feature computer vision algorithms for augmented reality services, International conference - Innovations and Creativity 2018, Liepājas Universitāte 2018.

Underwater Optical Fish Classification System by Means of Robust Feature Decomposition and Analysis using Multiple Neural Networks; DO  - 10.14569/IJACSA.2018.091286; International Journal of Advanced Computer Science and Applications

Bersons, I., Veilande, R., Balcers, O. (June 2018). Is the Photon a Soliton. In: Book of Abstracts, Symposium Single Photon Based Quantum Technologies. Berlīne, Vācija. 

Cakula. Smart Technological Learning Conceptual model. International journal of Engineering and Technology, Science Publishing Corporation. Vol 7 (2), 2018, pp.152-156.

Cakula S., Krasavina A., Technological Solution for Developing Sustainable Cooperation between Adult Education Institutions and Enterprises, 2107 IEEE Eight International Conference on Intelligent Computing and Information Systems (ICICIS’17), 2018, pp. 4-10.

Cakula, S., Jākobsone, A., Florea, M. (2017) Modelling of Knowledge Sharing for the Provision of Sustainable Cooperation between Adult Educational Institutions and Enterprises. Procedia Computer Science, Volume 104, pp. 160-165, Science Direct.

Cakula, S., Mirke, E. (2017) Simulation modelling for school development in Ādaži Municipality. Rural Environment. Education. Personality, pp. 127-134, Web of Science.

Jansevskis, M., Osis, K. (December 2018). Machine Learning and on 5G Based Technologies Create New Opportunities to Gain Knowledge. In: Book of Abstracts, Session: Machine Learning, Cybernetics and Cyber Security, p. 21. Berne, Šveice.

Food waste reduction in canteens of preschools and schools in Latvia, Simanovska J., pp. 69-82, in book (Food) Waste Not Want Not, Why food waste is a big deal and how to scale-up preventive action, Edited by Jana Simanovska and Charlotte Billingham (ed), 2018, Foundation for European Progressive Studies (FEPS) and Freedom and Solidarity Foundation (BSF), p. 157.

Zaķis, K., Zaķis, V., Arfridsson, J. (2017) Eleven nearly zero new building life cycle cost and dynamic performance optimization by computer modeling in cold climate, Procedia Computer Science, 104, pp. 302-312.

Mohcine Boudhane and Ojars Balcers Underwater Image Enhancement Method Using Color Channel Regularization and Histogram Distribution for Underwater Vehicles AUVs and ROVs  INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUITS, SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING  (2019) Volume 13, pp:570-578, ISSN: 1998-4464

Imants Bersons, Rita Veilande, Ojars Balcers Model of compact 3D electromagnetic solitons PHYSICA SCRIPTA (2019, provisionally accepted)

Projekti:

* 2019. H2020. Stargate

* 2018. un 2019. Valmieras pašvaldības grants. 5G tehnoloģiju sniegto sociotehnisko iespēju analīze un piedāvājuma izstrāde viedās pilsētvides un pētījumu projektu attīstībai

*2019. COST Action - Digital Economy and the Society of the Future

* 2FP7-ICT -2009-5 IP projekts CHOReOS (2010-2014) “Large Scale Choreographies for the Future Internet”* ICT-2011-7 IP projekts FUPOL (2011-2015) “Future Policy Modelling”

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI