ZINĀTNE

ViA Stratēģijā definēts mērķis: izcila, starpdisciplināra fundamentālā un pielietojamā pētniecība sabiedrībai aktuālu problēmu risināšanai starptautiskā un reģionālā kontekstā.

Zinātniskā darbība ViA tiek balstīta misijās – sabiedrības izaugsmei nozīmīgu izaicinājumu risināšanā, piesaistot starpdisciplināras pētnieku komandas. ViA Stratēģijā ietvertas Eiropas Universitātes aliansē E3UDRES2 definētās misijas:

  • veselība, labbūtība un sociālā iekļaušana reģionos;  
  • digitalizācija un zināšanu ietilpīgas (deep tech) tehnoloģijas;  
  • noturīga ekonomika un inovācijas reģioniem;  
  • radošās industrijas reģionu identitātei. 

E3UDRES2 aliansi 2020.gadā ViA izveidoja kopā ar piecām reģionāli bāzētām augstskolām piecās Eiropas Savienības valstīs, un 2022.gadā tai pievienojās vēl trīs partneri. E3UDREStīkls darbojas ar mērķi proaktīvi veicināt reģionālo attīstību ar izcilas un cilvēk-centrētas izglītības, pielietojamās pētniecības aktivitātēm un līdzdalību inovāciju radīšanā, sadarbojoties ar visdažādākajām iesaistes pusēm.

Zinātniskās darbības attīstības galvenie notikumi ViA kopš 1996

1996  

Dibināta Vidzemes Augstskola 

2006 

Dibināts Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts (SSII), aģentūra 

2009 

Izveidota Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorija  

2011 

Uzsākta doktora studiju programmas “Sociotehnisku sistēmu modelēšana” īstenošana kopā ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju 

2013 

Dibināts Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI), aģentūra 

2015 

ViA iegūst zinātniskās institūcijas statusu, institūtiem integrējoties ViA kopējā ekosistēmā 

2016 

SSII un HESPI reformas rezultātā kļūst par ViA struktūrvienībām 

2019 

Izveidota UNESCO katedra “Biosfēra un cilvēks” HESPI paspārnē 

2020 

Uzsākta kopīgas doktora studiju programmas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” īstenošana sadarbībā ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju un Ventspils Augstskolu 

2020 

Izveidota Eiropas Universitātes alianse E3UDRES2, ViA sadarbojoties ar vēl piecām reģionāli bāzētām augstskolām piecās ES valstīs  

2022 

Izveidota UNESCO katedra “Mediju, informācijas pratība un zinātnes pratība”  HESPI paspārnē 

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI