IEPIRKUMI

No 01.01.2019. Vidzemes Augstskolas profils atrodas valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) www.eis.gov.lv, e-konkursa vidē, kur tiek ievietota informācija par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

ViA savā mājas lapā nedublēs iepirkumu informāciju.

ViA profils atrodams  EIS - Iepirkumi  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam pieteikumu/piedāvājumu iesniegšana notiek EIS e-konkursa vidē. Aicinām Pretendentus savlaicīgi reģistrēties sistēmā. 

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI