STRATĒĢIJA

Vidzemes Augstskolas attīstības stratēģija 2023.-2028. gadam
 
MŪSU VĪZIJA: Vidzemes Augstskola ir starptautisks, reģionāli nozīmīgs un ilgtspējīgs zināšanu, pētniecības un inovāciju kopienas virzītājs nākotnes sabiedrības dzīvesspēkam  un izaugsmei.
MŪSU MISIJA: Vidzemes Augstskola veicina uzņēmīgas, iekļaujošas, gudras un tehnoloģiski attīstītas  nākotnes zināšanu sabiedrības nostiprināšanos reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
Esam definējuši arī mūsu vērtības:
  • UZŅĒMĪGUMS
  • ILGTSPĒJA
  • SADARBĪBA
  • RADOŠUMS
  • CIEŅA UN ATBILDĪBA
Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI