VAKANCES

Vidzemes Augstskola
(Reģ.nr. LV90001342592)

izsludina konkursu

uz vakanto starptautisko projektu vadītāja asistenta amatu

(starptautisko personāla mobilitāšu jautājumos, Erasmus+ un E3UDRES2 projektos)

(uz noteiktu laiku līdz 2026. gada 31. jūlijam; nepilns darba laiks, 32 stundas nedēļā)

 

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība vai pēdējā kursa students
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, labas komunikācijas un sadarbības spējas
 • prasme patstāvīgi organizēt savu darbu un operatīvi risināt problēmas, augstas darba spējas un radoša pieeja darbam
 • analītiska domāšana, iniciatīva
 • iepriekšēja darba pieredze starptautiskā jomā, darbā ar starptautiskiem projektiem, mārketingā tiks uzskatīta par priekšrocību

 

Galvenie pienākumi:

 • organizēt un īstenot personāla starptautiskās mobilitātes
 • organizēt un īstenot starptautiskos pasākumus
 • nodrošināt komunikāciju ar starptautiskajiem partneriem
 • iesaistīties starptautisko projektu īstenošanā un koordinēšanā
 • veidot un atjaunot informāciju par starptautiskajām aktivitātēm
 • sniegt informatīvo atbalstu starptautisko attiecību jomā ViA struktūrvienībām

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu starptautiskā vidē
 • regulāru pamata atalgojumu 994,95 EUR mēnesī (nepilns darba laiks, 32 stundas nedēļā) un sociālās garantijas
 • iespēju papildu piedalīties starptautiskos projektos, par to saņemot papildu samaksu
 • interesantu un dinamisku darbu uz rezultātu sasniegšanu orientētā komandā
 • profesionālās pilnveidošanās un karjeras izaugsmes iespējas

Interesentiem līdz 2024.gada 30.jūnijam sūtīt motivācijas vēstuli (angļu valodā) un CV (latviešu vai angļu valodā) ViA juristei-personāla speciālistei Agritai Šomasei (adrese: Valmiera, Tērbatas iela 10, LV-4201, kabinets Nr.T222 vai e-pasts: [email protected], tel. 26442256) ar norādi „Starptautisko projektu vadītāja asistenta amatam”.

 

 

***

Vidzemes Augstskola

(reģ. Nr. LV90001342592)
izsludina konkursu uz vakanto amatu Vidzemes augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtā:

- vadošais pētnieks - 1 vieta; zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozare Tirgzinība

Uz vadošā pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora zinātniskais grāds, pētījumu profilam atbilstošas zinātniskās publikācijas un/vai patenti, kura spēj patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus, veidot zinātnisko projektu pieteikumus un vadīt citu zinātnieku pētniecisko darbu un kurai zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs kopumā nav mazāks par pieciem gadiem (saskaņā ar "Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos Vidzemes Augstskolā", www.va.lv/dokumenti).

Pretendentiem uz vakanto amatu viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas datuma oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz institūta direktoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko darbu saraksts, CV ar iekļautu informāciju par dalību/vadību pētnieciskos projektos un angļu valodas zināšanu līmeni. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei līdz 2024. gada 12. jūnijam: 222. kabinets, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4202, vai uz e-pastu [email protected] ar norādi: "Konkurss uz zinātnisko amatu"; tālr. 26442256.

Samaksa vadošajam pētniekam 8,77-52,62 EUR/h atbilstoši konkrētajam veiktajam darbam.

 

***

 

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI