DOKUMENTI

VIDZEMES AUGSTSKOLAS STRATĒĢIJA UN ĒTIKAS PAMATPRINCIPI

Vidzemes Augstskolas attīstības stratēģija 2023.–2028.gadam

Stratēģiskā daļa (pdf.)

Esošās situācijas apraksts (pdf.)

Vidzemes Augstskolas ētikas nolikums
Akadēmiskās ētikas komisija


 

VIA LĒMĒJINSTITŪCIJAS

Sadaļā atrodami dažādi nolikumi par VIA lēmējinstitūciju darbības principiem, ievēlēšanas kārtību utt.

Vidzemes Augstskolas Satversme

ViA Satversmes sapulces un Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikums

ViA Padomes nolikums

ViA Senāta nolikums

ViA rektora vēlēšanu nolikums
Rules Regarding the Election of the Rector of Vidzeme University of Applied Sciences

ViA akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums

Revīzijas komisijas nolikums.


 

NOLIKUMS PAR VĒLĒŠANĀM AKADĒMISKAJOS AMATOS VIDZEMES AUGSTSKOLĀ

Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos pieejams šeit


 

VIDZEMES AUGSTSKOLAS STUDIJU KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS POLITIKA

Vidzemes Augstskolas studiju kvalitātes nodrošināšanas politika pieejama šeit


 

STUDIJU VIRZIENU PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMI

Visi Vidzemes Augstskolas īstenotie studiju virzieni ir saņēmuši akreditāciju uz maksimālo termiņu.

2022./2023.akad.g:

Biznesa  vadība

Informācijas tehnoloģijas

Arhitektūra un būvniecība

Tūrisms un atpūta

Komunikācija un mediji


 

BIBLIOTĒKA

Vidzemes Augstskolas bibliotēka ir Vidzemes Augstskolas struktūrvienība ViA akadēmiskajai un zinātniskajai darbībai nepieciešamo informatīvo resursu plānošanas un piesaistes nodrošināšanai.

Bibliotēkas nolikums 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi 


 

DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS PLĀNS

Vidzemes Augstskolas dzimumu līdztiesības plāns apskatāms šeit


 

BUDŽETA IZDEVUMI

Vidzemes Augstskolas budžeta sadalījums un izlietojums 2016. gadā pieejams šeit.


 

PĀRSKATS PAR ZINĀTNI

Šī pārskata mērķis ir konspektīvi un uzskatāmi atspoguļot nozīmīgāko informāciju par zinātnisko darbību Vidzemes Augstskolā 2022.gadā. Pārskatā izmantota informācija no ViA vadības ziņojuma Satversmes sapulcei par 2022.kalendāro gadu un pārskata, kas saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu iesniegts Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā Sciencelatvia.lv.

Pārskats par zinātni pieejams šeit


 

VIDEONOVĒROŠANAS POLITIKA

Informāciju  par Vidzemes Augstskolas videonovērošanas politiku var uzzināt šeit. 


 TRAUKSMES CELŠANA

Trauksmes celšanas kārtība ŠEIT


VIDZEMES AUGSTSKOLAS PERSONAS DATU APSTRĀDES AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

Vidzemes Augstskolas personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi pieejami šeit


 

PRIVĀTUMA POLITIKA

Vidzemes Augstskolas personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi pieejami šeit


 

SĪKDATŅU POLITIKA

Vidzemes Augstskolas sīkdatņu politika pieejami šeit

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI