Mūsu cilvēki

Aigars Andersons
Lektors, HESPI zinātniskais asistents
Tūrisms
Māris Andžāns
Vidzemes Augstskolas akadēmiskais un zinātņu prorektors
Anžela Jurāne - Brēmane
SZF dekāne, docente, HESPI pētniece
Arnis Sauka
Vidzemes Augstskolas padomes priekšsēdētājs
Anastasia Sorokina
Graduate of the Master's study program Strategic Communications and Governance
Madara Prata