Mūsu cilvēki

Vija Melbārde
Biznesa vadības studiju virziena direktore, lektore
Gatis Krūmiņš
Rektors, asociētais profesors
Ojārs Bāliņš
Fakultātes dekāna p.i., lektors, darba aizsardzības speciālists
Agnese Dāvidsone
Komunikācijas, mediju un pārvaldības studiju virziena direktore, docente
Ilgvars Ābols
Tūrisma un atpūtas virziena direktors
Feliciana Rajevska
Asoc.profesore