Mūsu cilvēki

Madara Prata
Dace Ljusa
Vidzemes Augstskolas padomes locekle
Andris Puriņš
Vidzemes Augstskolas padomes loceklis
Ilze Müller (ex Drukmane)
Studiju programma "Tūrisma organizācija un vadība" absolvente
Oskars Java
Mg.sc.comp. zinātnisko projektu vadītājs. HESPI zinātniskais asistents. Senāta priekšsēdētājs.
Andis Maksimovs
Vidzemes Augstskolas viesdocētājs Andis Maksimovs
Inženierzinātņu fakultāte