JAUNUMI

Studentu dalība intensīvajā nedēļā SPRINTINHEL

Šonedēļ, no 19.03-25.03 studenti Monika Oļeha, Kristīne Šteinberga, Madara Santa Ādamsone, Laura Vāverniece un Mārcis Justs Barons kopā ar profesori Mairu Leščevicu piedalījās Nordplus finansētā intensīvajā nedēļā SPRINTINHEL. Darbs pie izaicinājuma norit pēc speciālas metodikas https://sprintinhel.metropolia.fi/

Studenti no tādām universitātēm kā Metropolia University of Applied Sciences (Somija), Haaga-Helia University of Applied Sciences (Somija), Kaunas University of Applied Sciences (Lietuva), University of Akureyri (Islande), TTK University of Applied Sciences (Igaunija), Åland University of Applied Sciences (Somija) kopā ar pasniedzējiem meklē risinājumus, kā piesaistīt gados jaunus cilvēkus apmeklēt un iepazīties ar Porvoo un tās piedāvātām iespējām. Procesā kā pasūtītājs ir iesaistījusies aģentūra Hungry for Finland (https://www.hungryforfinland.fi/in-english/)

Kristīne un Monika atzīst: “Atskatoties uz dizaina sprintu, mūsu Latvijas komanda guva lielisku pieredzi, strādājot kopā ar citām komandām no Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Islandes. Mums bija prieks piedalīties un mācīties jaunas lietas. Sprinta laikā mēs daudz iemācījāmies par dizaina procesu un to, kā efektīvi sadarboties ar cilvēkiem no dažādām vidēm. Ieguvām arī ieskatu par mūsu klientu vajadzībām un vēlmēm, kas mums palīdzēja radīt labāku risinājumu. Kopumā dizaina sprints bija vērtīga pieredze, kas satuvināja mūsu komandu un palīdzēja mums uzlabot savas prasmes.”

Pasniedzēju komanda ir tik lieliski sastrādājusies, ka jau februārī iesniegusi jaunu projekta pieteikumu nākošajām intensīvajām nedēļām, kas vairāk būs saistītas ar pārmaiņām, kas skars visus uzņēmumus – pāreja uz aprites ekonomiku. Studentiem tiks piedāvāta pilnīgi jauna metodika, ar kuras palīdzību varēs meklēt risinājumus dažādu nozaru uzņēmējiem. Ja projekts gūs atbalstu, tad šīs intensīvās nedēļas jau būs pieejamas sākot ar nākošo mācību gadu.

Aicinām pieteikties studentes VNĪ mentoringa programmai “Sievietei būt nekustamo īpašumu pārvaldībā un būvniecībā”

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un Vidzemes Augstskolu (VA) organizē mentoringa programmu no 2022. gada 31. marta līdz 9. jūnijam. Aicinām studentes iepazīties ar VNĪ mentorēm un pieteikties dalībai programmā līdz 29. martam, aizpildot anketu ŠEIT.

Programmas mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti karjerā būvniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldības jomās, kā arī celt jomas un profesijas prestižu. Mentorings ir profesionālas un personīgas kompetences pilnveidošanas iespēja starp mentoru (profesijas pārstāvis) un mentorējamo (students). Programmas laikā tiek organizētas kopējās tikšanās visām studentēm un mentorēm, izglītojošas vizītes VNĪ būvniecības un pārvaldītajos objektos, karjeras sesijas, kā arī savstarpējās tikšanās mentorēm un studentēm reizi mēnesī vai biežāk abpusēji vienojoties.

Studentēm tā ir iespēja saņemt atbalstu karjeras mērķu un iespēju identificēšanai, iekāpjot dažādu nozares amatu “kurpēs”. Iespēja paplašināt savu redzesloku un izprast profesiju, kā arī iegūt jaunas zināšanas un saņemt profesionālu apmācību. Programmas laikā tiek veidots pašnovērtējums, kas var palīdzēt sasniegt vairāk, tostarp veidota sadarbība ar ekspertiem, uzzināts aktuālais nozarē un iegūti jauni kontakti tīklošanās ceļā.

Šī ir lieliska iespēja apgūt jaunas prasmes un iemaņas, uzdot interesējošos jautājumus un mācīties no profesionālēm būvniecības un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomās. Atbalstu, padomu un ieskatu darba ikdienā gatavas sniegt VNĪ ekspertes:

Alise Banga (Nekustamā īpašuma vadītāja)

Alise nekustamo īpašumu nozarē strādā gandrīz 10 gadus. Pabeigusi Latvijas Universitāti ar bakalaura grādu politikas zinātnē, un arī šobrīd turpina studijas Rīgas Biznesa skolā. Alise uzskata, ka studenti un jaunie profesionāļi ir ļoti nozīmīga un nepieciešama daļa no Latvijas nākotnes, tādēļ pārējiem, kuriem jau ir pieredze nozarē, ir viņus jāatbalsta un jāpalīdz sasniegt mērķus. Alise spēj sniegt zināšanas attiecību vadībā ar stratēģiskiem klientiem un nekustamo īpašumu vadībā, ieskaitot finanšu vadību un attīstības plānu sagatavošanu.
Uzzini vairāk: https://www.linkedin.com/in/alise-banga/

Aija Ikstena - (Korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas daļas vadītāja)

Aijai ir vairāk nekā desmit gadu pieredze korporatīvās komunikācijas jomā. Šobrīd viņa ir atbildīga par VNĪ iekšējās un ārējās komunikācijas veidošanu un krīžu komunikāciju. Sava ceļa atrašana prasa laiku un darbu ar sevi, tāpēc Aija tic, ka kvalitatīvs mentorings var ātrāk palīdzēt atmest lieko un fokusēt topošā profesionāļa uzmanību mērķtiecīgai izaugsmei. Aija studentiem spēj sniegt izpratni par iekšējās, ārējās komunikācijas veidošanos uzņēmumā. Principiem, kas jāņem vērā, organizējot lielus publiskus un iekšējus komandu saliedēšanas pasākumus.
Uzzini vairāk: https://www.linkedin.com/in/aija-ikstena-a0a79916/

Monta Timšāne (Apsaimniekošanas projektu koordinatore)

Monta pievienojās VNĪ komandai 2021. gada oktobrī, un jau sevi pierādījusi kā profesionāli un speciālisti, ātri pielāgojoties, apgūstot zināšanas un sastrādājoties ar VNĪ atvērto un sadarbībā balstīto kolektīvu. Monta tic, ka mēs visi mācamies nepārtraukti, jo atskatoties gadu atpakaļ, par lietām, kuras bija nesaprotamas un trūka zināšanas, nu tiek runāts brīvi. Tieši tādēļ Monta ir gatava piedalīties mentoringa programmā un mācīties gan pati, gan palīdzēt jaunajiem nākotnes profesionāļiem. Iepazīstoties ar jauniem cilvēkiem, ir iespējams iegūt jaunu skatījumu uz ikdienišķo un augt. Tieši tādu atbalstu, iedvesmu un motivāciju viņa vēlās sniegt arī kādai studentei!

Kristīne Guļko (Nekustamā īpašuma vadītāja)

Kristīnes darba pieredze nekustamā īpašuma nozarē ir vairāk kā 10 gadi, un viņa ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā. Kristīne darbojusies daudz dažādos projektos, kuri ietver pilnu apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Viņa ir iesaistījusies iekšējās kārtības noteikumu izstrādē, kā arī pārvalda visu Kultūras ministrijas portfeli (kas ir lielākais VNĪ klients), kur īpašumi atrodas vairāk kā 90 dažādās adresēs. Kristīnes stiprās puses ietver spēju efektīvi strādāt krīzes situācijās, precīzi un punktuāli sadarboties ar klientiem, kā arī būt atvērtai un atsaucīgai. Tādēļ viņa ļoti priecāsies par jauniešu atsaucību un drosmi piedalīties mentoringa programmā, jo viņa vēlas palīdzēt jaunajām studentēm kļūt par tikpat izcilām ekspertēm nekustamo īpašumu jomā!
Uzzini vairāk: https://www.linkedin.com/in/krist%C4%ABne-gu%C4%BCko-1ab584241/

Anna Vilsone (Nekustamā īpašuma vadītāja)

Anna Vilsone ieguvusi divas augstākās izglītības (RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds ekonomikā, bakalaura grāds vadībzinātnē). Nekustamā īpašuma administrēšanas jomā darbojos divus gadus, strādājot gan ar komercsektoru, gan ar publiskā sektora klientiem. Ikdienas darbs saistīts gan ar īpašumu sakārtošanas jautājumiem (sadarbībā ar namu pārvaldniekiem), gan ar līgumattiecību sakārtošanu (sadarbība ar juristiem), gan ar stratēģisko īpašumu attīstību. Anna ir lieliska savā darbā, pateicoties tādām īpašībām kā atbildība, plānošana un sadarbība, kuras Anna izteikti uzsver. Šīs ir arī spējas jeb kompetences, kuras viņa vēlas nodot tālāk studentiem. Anna vēlētos iedrošināt jauniešus darbam un palīdzēt viņiem gūt pārliecību, ka nozarē strādā atsaucīgi un profesionāli cilvēki, kā arī atgādināt, ka visiem jautājumiem ir risinājumi.
Uzzini vairāk: https://www.linkedin.com/in/anna-vilsone-ex-zelenska-93149053/

Baiba Zūle (Nekustamā īpašuma vadītāja)

Iesaistīties mentoru programmā Baibu Zūli motivēja iespēja iegūt jaunu pieredzi un uzklausīt citu cilvēku viedokli, izprotot viņu redzējumu. Baiba nekustamo īpašumu nozarē strādā 12 gadus, un pieredzi ieguvusi strādājot vairākos amatos - lietvedībā, nekustamā īpašuma tirdzniecībā, vērtēšanā un apsaimniekošanā. Baiba ir gatava dalīties ar saviem pieredzes stāstiem, kuri ir dažādi, plaši un daudzveidīgi. Tie ietver pieredzi un redzējumu par pārvaldnieka ikdienu un darba specifiku, kā arī pārliecību, ka sieviete var!

Anita Feldmane (Nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārdošanas pārvaldes direktore)

Anitu kļūt par mentori iedrošina iespēja dalīties ar savām zināšanām un pieredzi, palīdzēt studentēm apsvērt viņu rīcībā esošās iespējas un resursus, kā arī vecināt studentes šīs iespējas un resursus izmantot kāda konkrēta mērķa sasniegšanai. Anitai piemīt izteikta atsaucība un profesionalitāte. Uzņēmumā saka, ka nav īpašuma, kuru Anita nevarētu iznomāt vai pārdot. Šīs īpašības un kompetences Anita vēlas nodot arī tālāk studentēm, lai palīdzētu veikt dažāda veida darbus nekustamā īpašuma jomā.
Uzzini vairāk: https://www.linkedin.com/in/anita-feldmane-960b60223/

Edīte Kalniņa (Personāla vadības daļas vadītāja)

Edīte būvniecības un nekustamā īpašuma nozarē strādā ceturto gadu - pirms tam darbojusies IT, farmācijas un mazumtirdzniecības jomās. Personāla vadībā strādā vairāk kā 10 gadus. Studējusi arī ārzemēs, iegūstot doktora grādu Ņujorkas Universitātē ASV Fulbraita programmā. Absolvējusi Latvijas Universitātes psiholoģijas studiju programmu. Edīte ir zinoša, kompetenta un iedvesmojoša. Viņa piedalās mentoringa programmā, lai piesaistītu vairāk jaunu sieviešu būvniecībā un nekustamā īpašuma pārvaldībā. Edīte ir gatava studentēm sniegt karjeras konsultācijas, dalīties pieredzē un profesionālajā tīklojumā.
Uzzini vairāk: https://www.linkedin.com/in/edite-kalnina/

Santa Melne – (Nekustamā īpašuma attīstības projektu vadītāja)

Santa jau teju 20 gadus strādā būvniecības un nekustamā īpašuma nozarē. Šobrīd Santas aktuālais un sarežģītākais projekts – 6 stāvu ēkas pilna rekonstrukcija Vecrīgas sirdī. Atceroties sevi uzsākot darba gaitas, Santa vienmēr bija pateicīga tiem kolēģiem, kuri nesavtīgi dalījās pieredzē un zināšanās, jo tā bija viena no panākumu atslēgām. Tādēļ šobrīd Santa ir gatava un vēlas dalīties savā pieredzē, lai palīdzētu studentēm uzstādīt un sasniegt nākotnes mērķus. Santa studentiem vēlās nodot prasmes pozitīvai komunikācijai ar iesaistītajām pusēm un spēju atrast risinājumus lietās, kas tomēr nenotiek pēc sākotnējā plāna.
Uzzini vairāk: https://www.linkedin.com/in/santa-melne-47a82464/

Signe Zavadska – (Nekustamā īpašuma tiesību aktu daļas vadītāja)

Signei ir aptuveni 20 gadu pieredze jurisprudencē, gan tiesā, gan juridiskos birojos, gan arī valsts kapitālsabiedrībā. Pašlaik VNĪ vada tiesību aktu daļu, kura izstrādā un nodrošina tiesību aktu virzību, tai skaitā par nekustamo īpašumu atsavināšanu un budžeta līdzekļu piešķiršanu būvniecības projektiem. Signei ir maģistra grāds tiesību zinātnē, kā arī aizvirzīti virkne apjomīgu tiesību aktu projektu saistībā ar valsts budžeta pārdali vērienīgiem būvniecības projektiem. Tostarp iegūta pieredze piedaloties lielās tiesvedībās, pārstāvot gan valsti, gan privātpersonas. Signe vēlās iegūt jaunu pieredzi un nodot kādam līdz šim iegūto. No Signes būs iespējams mācīties komunikācijas prasmes sarežģītās situācijās, liela apjoma darbu organizēšanu un prioritizēšanu, laika plānošanu, stresa menedžmentu, dažādu juridiska rakstura dokumentu izstrādi un citas kompetences.

Alīna Skobeļeva (Vecākā nekustamā īpašuma attīstības projektu vadītāja)

Alīnai ir iegūta augstākā izglītība un maģistra grāds inženierzinātnē. Pirmo pieredzi nozarē ieguva prakses laikā VNĪ 2015. gadā, strādājot kā būvuzrauga palīgs valstiski svarīgos objektos. Pēc prakses viņa VNĪ darbu turpināja un šodien strādā ar vērienīgiem projektiem, kā Ģenerālprokuratūras pārbūve un Saeimas nama atjaunošana. Viņa sevi ir pierādījusi kā spēcīgu attīstības projektu vadītāju ar spēju izprast procesu līdz smalkākajām niansēm. Alīna uzskata, ka nav muļķīgu jautājumu, bet gan muļķīgi ir tos neuzdot. Tādēļ viņa ir gatava dalīties ar iegūtajām zināšanām un pieredzi, paradīt darba specifiku ārpus akadēmiskās vides un atbildēt uz visiem jautājumiem vai meklēt atbildes kopā.
Uzzini vairāk: https://www.linkedin.com/in/al%C4%ABna-skobe%C4%BCeva-98b969137/

Kristīne Zeibote – (Nekustamā īpašuma pārvaldniece)

Kristīnei VNĪ komandai pievienojās gluži nesen, bet jau spējusi pierādīt sevi kā spēcīgu un zinošu profesionāli nekustamā īpašuma pārvaldības jomā. Kristīnei ir profesionālais bakalaura grāds materiālu tehnoloģijā un dizainā, un maģistrs dizaina inženierijā. Pašlaik viņa studē nekustamā īpašuma pārvaldību, lai arvien paplašinātu savu zināšanu loku. Kristīnei ir svarīgi dalīties pieredzē un dot padomu nākotnei, tādēļ viņa ir gatava palīdzēt kā iespējams ar zināšanām, prasmēm un pieredzi, kas iegūta gan akadēmiskajā vidē, gan darba ikdienā.
Uzzini vairāk: https://www.linkedin.com/in/kristine-zeibote-064bb662/

Madara Kļava - (Nekustamā īpašuma uzkopšanas pakalpojumu sektora vadītāja)

Madara darbu nozarē uzsāka apsaimniekošanas kompānijā kā iepirkumu speciālists. Šobrīd viņa ir pieņēmusi jaunu izaicinājumu uzkopšanas pakalpojuma sektora vadītāja amatā, tādējādi ikdienu uzzin jaunas lietas un strādā ļoti dinamiskā darba vidē. Madarai piemīt analītiska daba, vēlme mācīties un uzzināt ko jaunu, kā arī viņa izcili spēj pastāvēt par savu viedokli, diskutēt un pārliecināt. Mentoringa programmā viņa ir gatava sniegt atbalstu un vīziju, parādīt, kā ir strādāt nekustamo īpašumu apsaimniekošanas sfērā, pat tad, ja izglītība iegūta citā jomā.
Uzzini vairāk: https://www.linkedin.com/in/madara-k%C4%BCava-57b231171/

Antra Tamane (Energosistēmu inženiere)

Antrai ir iegūts maģistra grāds vides zinātnē un studijas viņa vēl turpina kā doktorantūras studente RTU siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju programmā. VNĪ viņa nodarbojas ar ēku energopārvaldību, lai ēkās sasniegtu optimālu enerģijas patēriņu, vienlaicīgi nodrošinot labvēlīgu iekštelpu klimatu. Antrai ir izteikti liela pieredze plašā datu analīzē, un viņas sabiedrotie ikdienas darbā ir excel programma un dažādas datu monitoringa sistēmas, tostarp viņa raksta datu analīzes algoritmus R vai Python programmēšanas valodās. Saistībā ar klimata izaicinājumiem energopārvaldība kļūs arvien aktuālāka un nepieciešamāka, tādēļ Antra ir gatava dalīties ar savām zināšanām, lai nākotnē ekspertu loks kļūtu arvien plašāks!

Pētniecība - mūsu nākotne

Vidzemes Augstskolas fonds ar Valmieras novada pašvaldības finansiālu atbalstu piešķīris stipendijas „Atbalsts docētājiem, pētniekiem un ārvalstu studentiem”, ar mērķi sniegt atbalstu Vidzemes Augstskolas (ViA) docētājiem un pētniekiem, kā arī studentiem starptautisko aktivitāšu īstenošanai.

Oskars Java, Vidzemes Augstskolas zinātnisko projektu vadītājs, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) zinātniskais asistents, ir saņēmis stipendiju, kuru turpmāk realizēs ERASMUS+ sadarbības partnerības projekta pieteikuma sagatavošanā. Oskars stāsta, ka šī projekta mērķis ir izveidot materiālus skolotājiem, kuri apmācībā izmanto LEGO robotikas principus, sākot ar elektronikas pamatprincipiem un pamazām pārejot uz Arduino programmēšanu. ERASMUS+ sadarbības projekta koordinators būs ViA, savukārt, sadarbības partneri – SIA “Robotiem” (Latvija), biedrība “Robootika” (Igaunija), biedrība “Robotiikka” (Zviedrija).

Stipendija tika piešķirta arī studiju virziena “Arhitektūra un Būvniecība” vadītājai Gunitai Kuļikovskai - Ķiesnerei, kura plāno izveidot „Gudro koka laboratoriju” ViA Inženierzinātņu fakultātē. „Mērķis ir izpētīt iespējas ViA Tērbatas ielā 10, Valmierā, izveidot "Gudrā koka laboratoriju", papildināt esošo apbūves kompleksu ar jauniem „gudrajiem” moduļiem no koka, tajā skaitā integrēt un izmantot ēkas, konstrukcijas un materiālus, kas jau pieejami Inženierzinātņu fakultātē. Koka konstrukciju moduļu izveide balstīta ilgtspējības un aprites būvniecības principos un funkcionētu kā „atvērtā laboratorija” dažādiem gudro māju risinājumiem, datu ievākšanai un koksnes pievienotās vērtības risinājumiem,” stāsta Gunita Ķiesnere.

Stipendijas tika piešķirtas arī Inženierzinātņu fakultātes pilna laika bakalaura studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” studentiem no Baltkrievijas un Ukrainas. Šī ir mūsu iespēja atbalstīt ārvalstu studentus, kuri izvēlas studēt Valmierā, Vidzemes Augstskolā. Valmieras novada pašvaldība ir piešķīrusi finansējumu 6000 eiro apmērā finansiālam atbalstam ViA docētājiem un pētniekiem. Tiek atzīmēts, ka ViA pētnieku aktivitāšu mērķi un uzdevumi saskan ar Valmieras novada attīstības prioritātēm.

Vidzemes Augstskola ar Valmieras novada pašvaldību sadarbojas jau kopš 1996. gada -augstskolas dibināšanas. Pētniecības atbalsts ir nozīmīgs ne tikai ViA, bet arī Valmieras novada pašvaldībai, jo šī ir iespēja, kā augstskolas pētnieki, pielietojot resursus un ieguldot savas zināšanas, spēj radīt ko jaunu un noderīgu gan Valmieras pilsētas, gan Valmieras novada, kā arī Latvijas nākotnes attīstībai.

E³UDRES² Ent-r-e-novators projekts tiekas Austrijā, lai strādātu pie kopīgām pētniecības stratēģijām

E³UDRES² Ent-r-e-novators projekta otrā Ģenerālās asamblejas (GnA) sanāksme notika Sentpeltenes Lietišķo Zinātņu augstskolā (STPUAS), Austrijā, 9. un 10. martā. Projekts E³UDRES² Ent-r-e-novators, kura īstenošana tika uzsākta 2022. gada oktobrī, ir iniciatīva, kuras mērķis ir palielināt Eiropas universitāšu alianses E³UDRES² (Engaged European Entrepreneurial University as Driver for European Smart and Sustainable Regions) pētniecības kapacitāti un līdzdarboties kopīgā pētniecības stratēģijā aliansei.

Šajās divās GnA dienās notika STPUAS laboratoriju apmeklējumi, kopsapulces ar visām darba grupām, ar pārskatiem par darba gaitu un katras komandas uzdevumiem, kā arī darba tikšanās ar katru komandu. Sanāksmē klātienē piedalījās vismaz viens dalībnieks no katras partneraugstskolas katras darba grupas un darba paku (WP) vadītāji. Otrās dienas rītā notika otrā projekta Valdes sēde, kurā piedalījās katras institūcijas pārstāvis.

Viens no projekta mērķiem ir kopīgas stratēģijas un darba kārtības izveide, lai paātrinātu pārveidi par Eiropas Pētniecības un inovācijas centru viediem un ilgtspējīgiem reģioniem, kā arī izstrādāt strukturētas atbalsta programmas, kuru mērķis ir dot iespēju zinātnieku aprindām pilnībā aptvert atvērto zinātni. Projekta mērķis ir arī panākt vienlīdzīgus konkurences apstākļus attiecībā uz institucionālajām stratēģijām un pētniecības cilvēkresursu politiku, risinot lielākas problēmas, piemēram, smadzeņu mobilitāti, jaunus karjeras novērtējumus un kopīgas darbā pieņemšanas stratēģijas.

Vēl viens svarīgs mērķis ir strukturētas un integrētas sistēmas izstrāde, lai harmoniski saistītu visas pētniecības un inovācijas ekosistēmas, kā arī veidotu E³UDRES² alianses izglītības, pētniecības un inovāciju zināšanu trijstūri. Šajā nolūkā projekts veicina dialogu ar līdzīgām aliansēm un augstākās izglītības iestādēm, augstāko izglītības iestāžu asociācijām, kā arī ar politikas veidotājiem. Izmantojot novatorisku un uz sadarbību vērstu pieeju, projekts E³UDRES² Ent-r-e-novators cenšas pārveidot reģionu par izcilības centru pētniecības un inovācijas jomā, radot ilgtspējīgu un inteliģentu nākotni ikvienam.

Informāciju sagatavoja:
Marta Deņīsova
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Projekta “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai” jaunumi

Jau kopš pagājušā gada Vidzemes Augstskolā notiek saspringts darbs pie divu studiju virzienu - "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija" un "Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne", kuros ietilpst trīs Projektā atbalstītās studiju programmas, akreditācijas.

Decembra sākumā Tūrisma virziens uzņēma Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) novērtēšanas ekspertus, un 02.03.2023. Saņemts AIKA novērtēšanas ekspertu atzinums (novērtējums “Labi”) un ekspertu rekomendācijas. Iesniegumu studiju virziena akreditācijai Vidzemes Augstskola plāno iesniegt marta beigās.

Savukārt studiju virzienā Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” 15.12.2022. AIKA iesniegts iesniegums par studiju virziena novērtēšanu, bet 17.02.2023. AIKA iesniegta nepieciešamā papildinformācija novērtēšanas uzsākšanai.

Atgādinām, ka Projekta ietvaros 2023. gadā Vidzemes Augstskola turpina saņemt atbalstu Maģistra studiju programmu “Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai”, “Ķiberdrošības inženierija” un “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas” aprobācijai un akreditācijai.

Vidzemes Augstskolā laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2023. gada novembrim ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" projekts Nr.8.2.1.0/18/A/011 “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai”.

Screen Shot 2024 01 31 at 20.08.25

Informāciju sagatavoja:
Linda Krūmiņa
Projekta vadītāja
Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI