JAUNUMI

E³UDRES² Ent-r-e-novators projekts tiekas Austrijā, lai strādātu pie kopīgām pētniecības stratēģijām

E³UDRES² Ent-r-e-novators projekta otrā Ģenerālās asamblejas (GnA) sanāksme notika Sentpeltenes Lietišķo Zinātņu augstskolā (STPUAS), Austrijā, 9. un 10. martā. Projekts E³UDRES² Ent-r-e-novators, kura īstenošana tika uzsākta 2022. gada oktobrī, ir iniciatīva, kuras mērķis ir palielināt Eiropas universitāšu alianses E³UDRES² (Engaged European Entrepreneurial University as Driver for European Smart and Sustainable Regions) pētniecības kapacitāti un līdzdarboties kopīgā pētniecības stratēģijā aliansei.

Šajās divās GnA dienās notika STPUAS laboratoriju apmeklējumi, kopsapulces ar visām darba grupām, ar pārskatiem par darba gaitu un katras komandas uzdevumiem, kā arī darba tikšanās ar katru komandu. Sanāksmē klātienē piedalījās vismaz viens dalībnieks no katras partneraugstskolas katras darba grupas un darba paku (WP) vadītāji. Otrās dienas rītā notika otrā projekta Valdes sēde, kurā piedalījās katras institūcijas pārstāvis.

Viens no projekta mērķiem ir kopīgas stratēģijas un darba kārtības izveide, lai paātrinātu pārveidi par Eiropas Pētniecības un inovācijas centru viediem un ilgtspējīgiem reģioniem, kā arī izstrādāt strukturētas atbalsta programmas, kuru mērķis ir dot iespēju zinātnieku aprindām pilnībā aptvert atvērto zinātni. Projekta mērķis ir arī panākt vienlīdzīgus konkurences apstākļus attiecībā uz institucionālajām stratēģijām un pētniecības cilvēkresursu politiku, risinot lielākas problēmas, piemēram, smadzeņu mobilitāti, jaunus karjeras novērtējumus un kopīgas darbā pieņemšanas stratēģijas.

Vēl viens svarīgs mērķis ir strukturētas un integrētas sistēmas izstrāde, lai harmoniski saistītu visas pētniecības un inovācijas ekosistēmas, kā arī veidotu E³UDRES² alianses izglītības, pētniecības un inovāciju zināšanu trijstūri. Šajā nolūkā projekts veicina dialogu ar līdzīgām aliansēm un augstākās izglītības iestādēm, augstāko izglītības iestāžu asociācijām, kā arī ar politikas veidotājiem. Izmantojot novatorisku un uz sadarbību vērstu pieeju, projekts E³UDRES² Ent-r-e-novators cenšas pārveidot reģionu par izcilības centru pētniecības un inovācijas jomā, radot ilgtspējīgu un inteliģentu nākotni ikvienam.

Informāciju sagatavoja:
Marta Deņīsova
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Projekta “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai” jaunumi

Jau kopš pagājušā gada Vidzemes Augstskolā notiek saspringts darbs pie divu studiju virzienu - "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija" un "Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne", kuros ietilpst trīs Projektā atbalstītās studiju programmas, akreditācijas.

Decembra sākumā Tūrisma virziens uzņēma Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) novērtēšanas ekspertus, un 02.03.2023. Saņemts AIKA novērtēšanas ekspertu atzinums (novērtējums “Labi”) un ekspertu rekomendācijas. Iesniegumu studiju virziena akreditācijai Vidzemes Augstskola plāno iesniegt marta beigās.

Savukārt studiju virzienā Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” 15.12.2022. AIKA iesniegts iesniegums par studiju virziena novērtēšanu, bet 17.02.2023. AIKA iesniegta nepieciešamā papildinformācija novērtēšanas uzsākšanai.

Atgādinām, ka Projekta ietvaros 2023. gadā Vidzemes Augstskola turpina saņemt atbalstu Maģistra studiju programmu “Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai”, “Ķiberdrošības inženierija” un “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas” aprobācijai un akreditācijai.

Vidzemes Augstskolā laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2023. gada novembrim ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" projekts Nr.8.2.1.0/18/A/011 “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai”.

Screen Shot 2024 01 31 at 20.08.25

Informāciju sagatavoja:
Linda Krūmiņa
Projekta vadītāja

Tapusi e-grāmata un video sižetu cikls “Latvijas valsts ideja un aizsardzība: no dibināšanas līdz mūsdienām”

Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu sagatavojusi 23 video sižetu ciklu un grāmatu elektroniskā formātā “Latvijas valsts ideja un aizsardzība: no dibināšanas līdz mūsdienām”, kas skaidro Latvijas valstiskuma pamatus un to aizstāvēšanas nozīmi ikviena Latvijas pilsoņa dzīvē vēsturiski un mūsdienu drošības kontekstā.

“Gan Latvijas vēsture, gan Ukrainas piemērs liecina, ka valsts aizsardzībā būtiskas ir ne tikai militārās spējas, bet arī tautas griba cīnīties par savas valsts neatkarību. Šī griba aizstāvēt savu valsti rodas no izpratnes par tās pastāvēšanas jēgu un nozīmi. Aicinu iepazīties ar pētnieku un mācību spēku sagatavoto materiālu, kas būs noderīgs izziņas avots, lai atklātu mūsu valsts unikalitāti un rastu atbildes uz jautājumiem, kāpēc un kā aizsargāt Latviju mūsdienās,” pauž aizsardzības ministre Ināra Mūrniece.

E-grāmatā un video sižetos iekļauti tādi temati kā Latvijas valsts ideja un konstitucionālais pamats, Latvijas valsts neatkarības izcīnīšana – Latvijas Neatkarības karš (1918-1920), bruņota pretošanās okupācijas režīmiem, nevardarbīgā pretošanās padomju okupācijai un Latvijas neatkarības atjaunošana, valsts nepārtrauktības doktrīna, stratēģiskā komunikācija Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā un mūsdienās, Latvijas bruņoto spēku atjaunošana un attīstība, starptautiskās sadarbības nozīme valsts aizsardzībā vēsturiski un mūsdienās, visaptveroša valsts aizsardzība un sabiedrības līdzdalība valsts aizsardzībā.

E-grāmatas un video sižetu autori ir Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošā pētniece Ieva Bērziņa, Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents Jānis Pleps, Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks Jānis Šiliņš un Vidzemes Augstskolas Multimediju laboratorijas vadītāja Iveta Auniņa.

Sagatavotajos materiālos pētnieki iekļāvuši 30 sarunas ar nacionālās pretošanās kustības, Trešās atmodas un Nacionālo bruņoto spēku atjaunošanas procesa aculieciniekiem, dalībniekiem un līderiem.

Ar projekta “Latvijas valsts ideja un aizsardzība: no dibināšanas līdz mūsdienām” video sižetu ciklu aicinām iepazīties Latvijas armijas YouTube kanālā, bet e-grāmata vairāk nekā 270 lappušu apjomā pieejama Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē.

Projektu 2022. gadā pēc Aizsardzības ministrijas pasūtījuma īstenoja Vidzemes Augstskola. Projekta sagatavošana finansēta no Kārļa Vīra un Annas Trēziņas-Vīras dāvinājuma līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja:

AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vadītāja vietniece
Vita Briže

Projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) aktualitātes

Sākoties 2022./2023. studiju gada pavasara semestrim, projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” aktīvi noritēja projekta 1. posma studiju kursu izstrāde. Projektā izstrādātie kursi ir paredzēti kā papildu mācību materiāli, kas integrējami jau esošajos projektā iesaistīto augstskolu kursos, ar mērķi veicināt studentu pašvadītu mācīšanos. Kursi tiek veidoti Moodle vidē, tādējādi nodrošinot audiovizuālu risinājumu, digitālu atbalsta materiālu, kā arī interaktīvu iesaistes formu izmantošanu. Kursā “Civilā aizsardzība” paredzētie laboratorijas darbi tiek veidoti “Minecraft” spēlēs veidā, tādējādi radot iespēju izspēlēt teorētisko zināšanu praktisku pielietošanu dažādās situācijās. Šajā kursā kā teorijas apguves atbalsta mehānisms paredzēts arī virtuālais asistents. Katrā no projektā izstrādātajiem kursiem integrēta kāda no Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvarā noteiktajām kompetencēm – drošība, digitālā satura veidošana, komunikācija un sadarbība, informācijas un datu lietpratība vai problēmu risināšana. Katra kursa mērķis ir veicināt tajā iekļautās digitālās kompetences piektajā apguves līmenī.

Februāra beigās pilotēšanai tika nodoti kopskaitā 14 studiju kursi, tostarp Latvijas Universitātes izstrādātie kursi - “Civilā aizsardzība” ar pirmajām divām no kopskaitā četrām plānotajām “Minecraft” spēlēm, “Digitālu risinājumu izstrāde, izmantojot bez-koda un mazkoda (no-code/low code) platformas” un “Biznesa un datu analīze ar Power BI”, SIA “Datorzinību centrs” izstrādātie kursi - “Darbs ar teksta dokumentiem: Microsoft Word”, “Prezentāciju veidošana: Microsoft PowerPoint” un “Kopīga dokumentu veidošana: OneDrive un GoogleDrive”, SIA “Baltijas datoru akadēmija” kursi – “Attēlu apstrāde”, “Microsoft 365: Teams darbs grupās, kopīgas dokumentu mapes”, “Blogi un sociālie tīkli” un “Digitālā satura publicēšana”, kā arī Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” izstrādātie kursi - “Interneta vietnes izveide”, “Informācijpratība un kritiskā domāšana”, “Informācijpratība un informācijas telpas drošība” un “Uzņēmējdarbības vadība digitālā vidē un biznesa digitālā transformācija”. 2022. / 2023. gada pavasara semestrī kursu pilotēšanu nodrošinās Latvijas Universitāte, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA”, AS “Transporta un sakaru institūts” un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.

Pārskatā periodā SIA “Tilde” uzsākusi darbu pie kursa “Civilā aizsardzība” virtuālā asistenta, kā arī trešo pušu veidota digitāla mācību satura, t.sk. specializētu kursu no dažādām mācību mākoņplatformām un zināšanu bāzēm, izmantošanai augstskolu e-studiju vidēs paredzētas mākslīgā intelekta iespējotas neironu mašīntulkošanas tehnoloģijas izstrādes.

Projekta partneri:
Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” un A/S “Transporta sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Informācija atjaunota: 01.03.2023.

Vidzemē pirmo reizi notika Jautājumu fabrika kā koprades improvizācija un tika atklāts Atvērtais Ilgtspējas centrs

Ceturtdien, 23. februārī, Vidzemes Augstskola (ViA) ar koprades improvizāciju “Jautājumu fabrika par ilgtspēju” atklāja Atvērto Ilgtspējas centru (Open Innovation Hub). Kopradē piedalījās ViA pētnieki un studenti, kā arī pārstāvji no Vidzemes pašvaldībām. Pasākums norisinājās trīs daļās - jautājumi, risinājumi un individuālas sarunas ar pētniekiem.

Pirmajā daļā dalībnieki uzdeva dažādus jautājumus par to, kā ViA pētnieki var palīdzēt pašvaldībām risināt ilgtspējas jautājumus pilsētās un laukos un kā pašvaldības var palīdzēt pētniekiem.

“Jautājumi ļauj vairāk iedziļināties problēmas būtībā un pamanīt nianses, kas būtu jārisina. Tie ir pētniecības un inovāciju pamatā. Ja jautājums ir pareizi noformulēts, risinājums kļūst acīmredzams,” stāsta Iveta Putniņa, ViA administratīvā prorektore un Eiropas Universitātes E3UDRES2 projekta vadītāja. . “Alberts Einšteins ir teicis: “Ja man būtu dota viena stunda, lai atrisinātu problēmu un no tā būtu atkarīgā mana dzīve, tad es veltītu pirmās 55 minūtes, lai noteiktu pareizo jautājumu, kas jārisina.” Šajā kopradē izdevās uzdot 86 jautājumus, kuri var palīdzēt jautājumu fabrikas dalībniekiem tālāk veidot jaunas idejas inovācijām.”

UNESCO katedras “Biosfēra un cilvēks” vadītāja Agita Līviņa pirms jautājumu kaldināšanas aicināja dalībniekus pārdomāt, vai vienmēr attīstība ir jāskata kā “augstāk, tālāk, vairāk” vai arī jādomā par pilsētu un lauku noturību, par esošo resursu un infrastruktūras saglabāšanu, uzturēšanu ar esošo  noslodzi.

Otrajā daļā koprades dalībniekiem bija iespēja balsot par visaktuālākajiem ilgtspējas jautājumiem, lai pēc tam tiem meklētu risinājumus, darbojoties improvizācijas grupās. Trīs visvairāk balsu saņēmušie jautājumi bija: 1) Kā radīt vēlmi jauniešiem pēc 12. klases studēt tālāk? 2) Kā samazināt nevienlīdzības plaisu starp cilvēkiem Latvijas reģionos? 3) Kādi ir galvenie izaicinājumi/ problēmas Vidzemes reģionā?

“Pozitīvas pārmaiņas un izaugsme ir labs indikators,  kas norāda, ka ir mēģināts, apgūts un ir jātiecas uz augšu. Vidzemes Augstskola gada laikā ir izzinājusi Vidzemes reģiona izaicinājumus šaurākā un plašākā mērogā, apzinājusi savu un kopienas dalībnieku spēku. ViA apzinās, ka kopā darot var sasniegt vairāk un tam ir nepieciešams līderis, tāpēc ir izveidots Atvērtais Ilgtspējas centrs,” norāda Līga Jupatova, ViA zinātniskā viesasistente un maģistra studiju programmas “Biznesa vides vadība” absolvente.

L. Jupatova skaidro, ka Atvērtā Ilgtspējas centra misija ir “radīt, uzkrāt un apmainīties ar zināšanām un pieredzi reģiona ilgtspējīgai attīstībai.” Centra vīzija ir būt dinamiskai un jebkuram kopienas biedram sasniedzamai vietai, kur kopā tiek radīti risinājumi, sadarbojoties, eksperimentējot un izmantojot vietējās un starptautiskās zināšanas.

Centrs vecinās uzņēmējdomāšanu kopienā, studiju procesā integrējot izaicinājumus, organizējot un piedaloties uzņēmējspēju aktivitātēs, kā arī piedāvājot ViA pētnieku kompetencē esošus pakalpojumus.

Koprades improvizācija “Jautājumu fabrika par ilgtspēju” notika Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros.

Pasākums īstenots ViA projekta E.I.N.S. ietvaros: E3UDRES2 uzņēmējdarbības un inovāciju sadarbības tīkls viediem un ilgtspējīgiem reģioniem (E3UDRES2 Entrepreneurship and Innovation Network for Smart and Sustainable European Regions, Nr. 10043, https://eudres.eu/eins ). Projektu finansē Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (European Institute of Innovation and Technology, EIT, https://eit-hei.eu/ ), kas ir Eiropā lielākais un ietekmīgākais inovāciju tīkls. Šī ir jauna iniciatīva, kas paredz lielu lomu augstākās izglītības iestādēm, lai stiprinātu inovācijas reģionos.

Projekta mērķis ir veidot spēcīgu inovāciju atbalsta mehānismu reģionos, izmantojot Eiropas Universitātes E3UDRES2 (Austrija, Beļģija, Portugāle, Rumānija, Ungārija, Latvija, https://www.eudres.eu/ ) un Universitāšu Industrijas inovāciju tīkla (University Industry Innovation Network, UIIN, Nīderlande, https://www.uiin.org/ ) profesionālos, akadēmiskos un zinātniskos kontaktus.
 

Informāciju sagatavoja:

Iveta Auniņa
Vidzemes Augstskolas
Multimediju laboratorijas vadītāja
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Screen Shot 2024 02 01 at 19.51.18

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI