JAUNUMI

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2024. gada 22. februārī plkst. 13.00 Vidzemes Augstskolā (Valmierā, Cēsu ielā 4, 230. auditorijā) Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Ventspils Augstskolas un Vidzemes Augstskolas Ekonomikas un uzņēmējdarbība promocijas padomes atklātā sēdē SANTA LEMŠA aizstāvēs promocijas darbu "Augstākās analītikas ieviešanas izaicinājumi Latvijas organizācijās" ("Challenges of advanced analytics adoption in the organizations of Latvia" - angļu valodā) zinātnes doktora (Ph.D) grāda iegūšanai sociālajās zinātnēs.

Oficiālie promocijas darba recenzenti:
- Dr. oec. Agita Līviņa, Vidzemes Augstskola, Latvija;
- Dr. oec. Inna Stecenko, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
- Ph.D. Luisa Cagica Carvalho, Politecnico Setubal, Portugāle.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Vidzemes Augstskolas bibliotēkā, Cēsu ielā 4, Valmierā, un bibliotēkas mājas lapā  https://ej.uz/promocija_Lemsa_Santa.

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2024. gada 22. februārī plkst. 10.00 Vidzemes Augstskolā (Valmierā, Cēsu ielā 4, 230. auditorijā) Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Ventspils Augstskolas un Vidzemes Augstskolas Ekonomika un uzņēmējdarbība promocijas padomes atklātā sēdē IEVA ZAUMANE aizstāvēs promocijas darbu "Uzņēmuma iekšējās komunikācijas funkcijas stratēģiskā vadība" ("Strategic management of internal communication function in enterprise"- angļu valodā) zinātnes doktora grāda (Ph.D) iegūšanai sociālajās zinātnēs.

Promocijas darba recenzenti:
- Dr. sc. admin. Una Libkovska, Ventspils Augstskola, Latvija;
- Dr. oec. Anita Auziņa, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Latvija;
- PhD. Linjuan Rita Men, Floridas Universitāte (University of Florida), ASV.

Ar promocijas darbu var iepazīties Vidzemes Augstskolas bibliotēkā Cēsu ielā 4, Valmierā, un bibliotēkas tīmekļvietnē: https://ej.uz/Zaumane_Ieva_promocijas_darbs 

Vidzemes inovāciju nedēļas laikā notiks Eiropas Universitātes E³UDRES² brokastis

Iepazīsti Eiropas Universitāti E³UDRES² Vidzemes Augstskolā! Uzzināsi par projektā piedāvātajām aktivitātēm, kā arī par to, kādā veidā E³UDRES² veicina izglītību, pētniecību un inovācijas.

Vidzemes Augstskolā notiks vēl nebijis tīklošanās pasākums, kas iepazīstinās ar E³UDRES² – Eiropas Universitātes Aliansi, kurā apvienojušās deviņas augstskolas no deviņām dažādām valstīm.

Tiekamies 29. februārī plkst. 10:00!
 
Pasākuma mērķis ir informēt par E³UDRES² projektā piedāvātajām aktivitātēm, kā arī parādīt, kā šis projekts veicina izglītību, pētniecību un inovācijas. Tiks apspriesti projekta mērķi, lai radītu nākotnes universitātes konceptu, integrētu uz reāliem izaicinājumiem balstītu izglītību, pētniecību, inovācijas un zināšanu pārnesi četros galvenajos virzienos: 

  • Veselība, labklājība un sociālā iekļaušana reģionos 
  • Digitālie risinājumi un (lietišķās) dziļās tehnoloģijas reģioniem 
  • Noturīga ekonomika un inovācijas reģioniem 
  • Radošās industrijas reģiona identitātei 

Mērķauditorija: Pasākums ir paredzēts studentiem, mācībspēkiem, pētniekiem, izglītības un zinātnes nozares profesionāļiem, kā arī ikvienam, kurš interesējas par starptautiskām izglītības un pētniecības tendencēm.

Kāpēc apmeklēt?
Šis pasākums sniedz iespēju iepazīties ar E³UDRES² no Vidzemes Augstskolas perspektīvas un projekta nozīmi Eiropas, Latvijas, Vidzemes reģiona un Valmieras izglītības un pētniecības telpā. Tā ir vieta, kur dalīties ar idejām, iegūt jaunas zināšanas un veidot sadarbību ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem.

Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāreģistrējas: https://ej.uz/29_02_24 

Pasākums "Eiropas Universitātes E³UDRES² brokastis" ir platforma, lai veicinātu starptautisko sadarbību un izpratni par nākotnes izglītības un pētniecības tendencēm. Aicinām jūs uz iepazīšanos un kļūt par daļu no E³UDRES²! 

Vidzemes inovāciju nedēļā Vidzemes Augstskola aicina apmeklēt atvērtās lekcijas

Vidzemes inovāciju nedēļā no 26. februāra līdz 2. martam Vidzemes Augstskola aicina ikvienu interesentu paplašināt zināšanu un informācijas loku, apmeklējot atvērtās lekcijas.
Tās vadīs gan Vidzemes Augstskolas docētāji, gan absolventi, gan dažādu nozaru profesionāļi. Nodarbības notiks gan klātienē, gan tiešsaistē. 

Lai piedalītos lekcijās, aicinām pieteikties šeit: https://ej.uz/atvertaslekcijas 

Pirmdiena, 26. februāris

15.45–17.15 Cēsu ielā 4

Arhitektūras termini un stilistika. (ViA profesors Jānis Kalnačs)

15.45–17.14 Tērbatas ielā 10

Tourism to abandoned places. (ViA absolvente Māra Grīnberga-Šilaua)
Angļu valodā

Trešdien, 28. februāris

9.45–11.15 Tērbatas ielā 10

3D modelēšana Blender programmā. (ViA absolvents, vieslektors Lauris Taube)

11.30–13.00 Cēsu ielā 4

Novērošanas metode pētījumus, Meksikas pieredze. (ViA absolvente Vaira Avota)

Ceturtdien, 29. februāris

9.45-11.00 Cēsu ielā 4

Radošā rakstība. (ViA docente, absolvente Anžela Jurāne -Brēmane)

11.30–13.00 Cēsu ielā 4 

ES ekonomikas, finanšu un banku politikas. ( ViA absolvente Simona Megne)

14.00–15.30 Cēsu ielā 4

Tūrisma resursi Baltijas jūras reģiona valstīs. (ViA lektore Iveta Druva-Druvaskalne)

17.30–19.00 Tērbatas ielā 10

Central processing unit. ( ViA absolvents, vieslektors Toms Amsons)
Angļu valodā

17.30–19.00 Tērbatas iela 10

Darbs ar AutoCAD 3D vidē. (ViA vieslektors Zigmunds Kazanovskis)

Piektdiena, 1. marts

9.45–11.15 Cēsu ielā 4

MICE tūrisms un personiskā uzņēmējdarbības pieredze šajā sektorā. (ViA absolvente Guna Circene)

9.45–11.15 Tērbatas ielā 10

Finanšu grāmatvedība. (ViA lektore Maira Ore)

15.45–17.15 Tērbatas ielā 10

Klientu serviss, klientu apmierinātibas mērijumi IT nozarē. (ViA absolvente Laura Brīvība -Dzeņuška)

15.45–17.15 Cēsu ielā 4

IT risinājumi viesnīcu sektorā: review management systems, rate shopping, market insights, benchmarking. (ViA absolvente Linda Asare -Dominoni)

15.45–17.15
Tiešsaistē

Symbolism in film (ViA lektore Baiba Pāvule -Malnača)
Angļu valodā 

Sestdien, 2. marts

11.00–12.30
Tiessaistē

E comerce and E Business -Case Rimi Baltic Group ( ViA absolvents Raimonds Sausais)
Angļu valodā

Vidzemes Augstskola aicina uz publisku paneļdiskusiju par inovāciju pētniecību

Vidzemes inovāciju nedēļas laikā 1. martā Vidzemes Augstskolā norisināsies publiskā paneļdiskusija "INOVĀCIJU PĒTNIECĪBA: AKTUALITĀTES, METODES, RESURSI".

Kā pētīt inovācijas?

Kādas ir aktuālās metodes, paņēmieni inovāciju pētniecībā?

Kā identificēt inovatīvas idejas vai praksi?

Kā izmantot kvantitatīvas vai kvalitatīvas metodes, pētot inovācijas?

Kā gadījuma analīzes atklāt inovāciju būtību?

Kā novērtēt inovāciju iespaidu un ietekmi uz biznesa efektivitāti?

- šie ir jautājumi, par ko paneļdiskusijā runās dalībnieki, kuri cieši saistīti ar inovāciju attīstīšanu un pētniecību.

Paneļdiskusijas dalībnieki:

Inese Suija-Markova
Ph.D., Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece, Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietniece.

Inese Suija-Markova ir ieguvusi zinātnes doktora (Ph.D.) grādu ekonomikā un uzņēmējdarbībā un maģistra grādu (MBA) biznesa vadībā un inovācijās Rīgas Tehniskajā universitātē. Viņas pētniecības darbs ir saistīts ar zināšanu pārnesi inovāciju procesos un zināšanu ietilpīgu biznesa pakalpojumu vadīšanu. 16 gadus vadījusi vides un dabas resursu pētniecības un inovāciju organizāciju “Vides risinājumu institūts”.

Rolands Putniņš
M.sc. Business Administration, Vidzemes Augstskolas vieslektors, docē kursu “Inovāciju vadība”. Līdzdibinātājs un vadītājs uzņēmumā Fruitis Foods, līdzdibinātājs uzņēmumā “Trikātas Piens”.

Līga Brasliņa- Ph.D., Latvijas Universitātes, Biznesa, Vadības un Ekonomikas fakultātes pētnieks, pētījumu projektu vadītāja

Diskusiju moderēs: Agita Šmitiņa, Dr. sc. administr., #ViA Biznesa vadības studiju virziena un Viesnīcu un restorānu servisa, tūrisma un atpūtas organizācijas studiju virziena direktore

Aicinām ikvienu interesentu 1. martā plkst. 12.00 līdz 13.30 piedalīties pasākumā, kas notiks Cēsu ielā 4, Valmierā (230. auditorijā).

Pasākumam varēs sekot arī Vidzemes Augstskolas Facebook un YouTube kontos.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI