JAUNUMI

Vidzemes Augstskola piedāvā unikālu karjeras testu-spēli “Kurš augs Tu esi?”

Lai sniegtu iespēju interaktīvā, mūsdienīgā veidā un vidē interesentiem uzzināt par studiju iespējām, Vidzemes Augstskolas (ViA) komanda radījusi un no šīs nedēļas piedāvā unikālu tiešsaistes karjeras testu-spēli “Kurš augs Tu esi?”.

Aizpildot to, iespējams uzzināt augu un tam līdzīgo un spēles-testa dalībniekam atbilstošāko studiju virzienu, ko piedāvā Vidzemes Augstskola.

Piemēram, garšaugu karalim bazilikam piemītošās īpašības var pielīdzināt tām, kas nepieciešamas biznesa vadībā. Bet darbs mediju vidē un komunikācijā pielīdzināms piparmētras īpašībām – allaž apkārt virmo enerģija un nepieciešamība pēc jaunas informācijas, risinājumiem un idejām – svaigām un piesātinātām kā tikko plūkta piparmētras lapa. Līdzības ir arī pētersīlim un ilgtspējīgai būvniecībai. Līdzīgi kā pamatīgi uzbūvēta ēka, kas kalpo pat gadu simtiem, arī pētersīlis spēj saglabāt savu vērtību, neatkarīgi no pagatavošanas.

Bet lapu salāti, līdzīgi kā tūrisma un viesmīlības eksperti, ir tuvs ar aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, palīdz uzturēt sevi labā formā un ir lielisks sabiedrotais cilvēkam, kas vienmēr kustībā un ceļā atklāt jaunas pieredzes. Savukārt par mūsu virtuves sastāvdaļu kļuvušie zirņu dīgsti pielīdzināmi informācijas tehnoloģijām – vērtīgi, bet bieži pat nemanāmi.

Jaunais karjeras tests-spēle pieejams un ikvienam aizpildāms atjaunotajā ViA tīmekļvietnē: https://ej.uz/testsvia
Vidzemes Augstskolā (ViA) tiek piedāvātas 15 studiju programmas piecos virzienos: biznesa vadība, informācijas tehnoloģijas, komunikācija, mediji un pārvaldība, tūrisms un atpūta, būvniecība. Kopā ar ViA ir iespējams veidot ilgtermiņa izglītības apguves attiecības, jo studēt iespējams, sākot ar pirmā līmeņa studijām līdz pat doktorantūrai.
Studijas Vidzemes Augstskolā ir ļoti praktiskas, ko nodrošina sešas laboratorijas, kas pieejamas gan Sabiedrības zinātņu, gan Inženierzinātņu fakultātes studentiem. Tāpat ir iespēja piedalīties gan zinātniskajā darbā, veicot pētījumus kopā ar augstskolas pētniekiem, gan izmantot Eiropas universitātes E³UDRES² un Erasmus+ piedāvātās iespējas, dodoties apmaiņas studijās vai praksē. Studējot ViA studenti var gūt dažādu pieredzi – akadēmisko, profesionālo un starptautisko. Aizvadītajā gadā Sabiedrības zinātņu fakultātē uz sešiem gadiem tika iegūta akreditācija studiju virzienam «Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija» un tam atbilstošām bakalaura un maģistra studiju programmām. Arī Inženierzinātņu fakultātē uz sešiem gadiem akreditēts studiju virziens «Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne», kurā ir gan bakalaura, gan maģistra, gan doktora studiju programma.

Sekmīgi aizstāvēti pirmie promocijas darbi apvienotajā doktorantūras programmā

22. februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Ventspils Augstskolas un Vidzemes Augstskolas Ekonomikas un uzņēmējdarbība promocijas padomes atklātajā sēdē IEVA ZAUMANE UN SANTA LEMŠA sekmīgi aizstāvēja promocijas darbus un kļuva par pirmajām zinātnes doktora grāda (Ph.D) ieguvējām sociālajās zinātnēs šajā apvienotajā studiju programmā.

Ieva Zaumane aizstāvēja promocijas darbu “Uzņēmuma iekšējās komunikācijas funkcijas stratēģiskā vadība" ("Strategic management of internal communication function in enterprise"- angļu valodā).

Ieva Zaumane 2011. gadā ar izcilību aizstāvēja maģistra darbu. Zinātņu doktora grāda pretendente ir uzņēmuma "Ieva Zaumane Systemic Change dibinātāja", pārmaiņu un iekšējās komunikācijas stratēģiskā konsultante. Viņai 20 gadu korporatīvā un akadēmiskā darba pieredze ir devusi iedvesmu pētījumam.
Ievas Zaumanes izstrādātais darbs parāda, kā divas zinātnes nozares komunikācija un vadībzinātne var sadarboties un papildināt viena otru, stiprinot pārvaldības funkcijas uzņēmējdarbībā. Darba izstrādes gaitā Ieva ir izturējusi gan zinātniskus, gan personiskas dzīves pārbaudījumus un izaicinājumus, mērķtiecīgi un neatlaidīgi nonākot pie doktora darba aizstāvēšanas.
Analizējot uzņēmumu iekšējās komunikācijas stratēģisko vadību un funkcijas atbildību, izstrādāts iekšējās komunikācijas vadības funkcionālās integrācijas konceptuālais modelis, lai paaugstinātu darbinieku iesaisti uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanā. Veicot izpēti profesionālajās organizācijās un gadījumu izpētes uzņēmumos, atklāts iekšējās komunikācijas vadības neizmantotais potenciāls - tā tiek īstenota fragmentāri, kā funkcijai tai nav skaidra deleģējuma un vieta uzņēmuma struktūrā. Uzņēmumu vadības pārstāvjiem ir vāja izpratne par stratēģiski vadītu iekšējo komunikāciju, uzņēmumos nav vienota iekšējās komunikācijas mērķa, kas būtu sasaistīts ar uzņēmuma stratēģisko mērķi un nav iekšējās komunikācijas stratēģijas.

Savukārt Santa Lemša aizstāvēja promocijas darbu "Augstākās analītikas ieviešanas izaicinājumi Latvijas organizācijās" ("Challenges of advanced analytics adoption in the organizations of Latvia") zinātnes doktora (Ph.D) grāda iegūšanai sociālajās zinātnēs.
Santa Lemša jau 20 gadus darbojas risku vadības un augstākās analītikas jomā. Stratēģiska domātāja ar zināšanu bāzi, izcilu analītiķa prasmi. Mērķtiecīga, komandas spēlētāja ar spēju komunicēt un realizēt datos balstītus analītiskos atradumus, kas rezultējas papildus peļņā organizācijām.
Santas Lemšas darba mērķis ir izstrādāt organizāciju augstākās analītikas ekosistēmas brieduma līmeņa novērtēšanas un rekomendācijas sniedzošu rīku, kas ir pieejams jebkuram interesentam bez maksas tiešsaistē.
Darba zinātniskā novitāte ir pirmo reizi izstrādāts organizāciju augstākās analītikas brieduma līmeņa novērtēšanas modelis Latvijai. Tas sniedz iespēju jebkurai organizācijai Latvijā novērtēt savu augstākās analītikas ekosistēmas brieduma līmeni un saņemt ieteikumus, kā to uzlabot. Ir izstrādāta augstākās analītikas brieduma līmeņa novērtēšanas metodoloģija, kas var tikt izmantota starptautiski.
Sekojot atvērtās zinātnes principiem, rīks ir pieejams tiešsaistē bez maksas ikvienai organizācijai Latvijā.

Vidzemes Augstskola izstādē “SKOLA 2024” prezentēs 15 studiju programmas videi draudzīgā un ilgtspējīgā vidē

Lai sniegtu iespēju vienkopus iepazīt izglītības iespējas Latvijā un arī ārpus tās, šīs nedēļās nogalē, no piektdienas, 23. februāra, līdz svētdienai, 25. februārim, Rīgā Ķīpsalas izstāžu hallē notiks izstāde "Skola 2024". Šajā gadā izstādē Vidzemes Augstskola (ViA) prezentēs studiju iespējas, priekšplānā izvirzot un demonstrējot videi draudzīgu studiju vidi un ilgtspējas principus.
Gatavojoties “Skola 2024”, ViA ir sagatavojusi un apmeklētājiem ne tikai izstādē, bet arī ikdienā no šīs nedēļas piedāvā jaunu digitālu testu-spēli “Kurš augs Tu esi?”. Aizpildot to, interesents, kurš vēl nezina, kādu studiju virzienu izvēlēties, var noteikt savējo vai pārliecināties par savu jau izdarīto izvēli.

Tests-spēle “Kurš augs Tu esi?” pieejams šeit: https://ej.uz/testsvia
 
Apmeklējot ViA izstādes laikā, interesentiem būs iespēja ne tikai sastapt studējošos, bet arī mācībspēkus, kā arī “stādīt” savas pirmās karjeras un zināšanu sēklas izaugsmei tieši Vidzemes Augstskolā – atbilstoši spēles-testa rezultātam un, lai neaizmirstu par testa rezultātiem un turpmākajām studiju iespējām, varēs saņemt podiņu ar auglīgo zemi un sēklām izaugsmei.
Arī ViA stends gatavots no videi draudzīgiem materiāliem un tajā izmantotie elementi būs vairākkārt izmantojumi, tādējādi demonstrējot ViA pieeju ilgtspējīgā un resursatbildīgā izmantošanā. Stenda iekārtojumā izmantoti ViA sadarbības partnera “CLT Profi” dāvinātie materiālie.
 
ViA stendā strādājošie šajās dienās demontrēs, cik viegli un ērti ir ikdienā izvēlēties videi un dabai draudzīgus materiālus un dzīvesveidu un kā to praktizē ViA ikdienā.
Izstādes laikā tiks prezentēta arī ViA tīmekļvietne www.va.lv jaunā vizuālajā un interaktīvajā veidolā. Interesenti varēs uzzināt vairāk par ViA, individuāli ne tikai sarunājoties ar studentiem un mācībspēkiem, bet arī pie izvietotajiem video ekrāniem, kur būs skatāma un klausāma informācija, pieredzes stāsti u.tml.

Vidzemes Augstskolā (ViA) tiek piedāvātas 15 studiju programmas piecos virzienos: biznesa vadība, informācijas tehnoloģijas, komunikācija, mediji un pārvaldība, tūrisms un atpūta, būvniecība. Kopā ar ViA ir iespējams veidot ilgtermiņa izglītības apguves attiecības, jo studēt iespējams, sākot ar pirmā līmeņa studijām līdz pat doktorantūrai.

Studijas Vidzemes Augstskolā ir ļoti praktiskas, ko nodrošina sešas laboratorijas, kas pieejamas gan Sabiedrības zinātņu, gan Inženierzinātņu fakultātes studentiem. Tāpat ir iespēja piedalīties gan zinātniskajā darbā, veicot pētījumus kopā ar augstskolas pētniekiem, gan izmantot Eiropas universitātes E³UDRES² un Erasmus+ piedāvātās iespējas, dodoties apmaiņas studijās vai praksē. Studējot ViA studenti var gūt dažādu pieredzi – akadēmisko, profesionālo un starptautisko. Aizvadītajā gadā Sabiedrības zinātņu fakultātē uz sešiem gadiem tika iegūta akreditācija studiju virzienam «Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija» un tam atbilstošām bakalaura un maģistra studiju programmām. Arī Inženierzinātņu fakultātē uz sešiem gadiem akreditēts studiju virziens «Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne», kurā ir gan bakalaura, gan maģistra, gan doktora studiju programma.

“Skola 2023” ir Latvijas lielākais izglītības iespēju notikums un Latvijā lielākā izstāde par mācību un studiju iespējām. Pērn izstāde “Skola 2023 pulcēja vairāk nekā 21 tūkstoti jauniešu.

No piektdienas, 23. februāra, Vidzemes Augstskolā norisināsies Koksnes tehnoloģiju hakatons

No piektdienas, 23. februāra, Vidzemes Augstskolā norisināsies Koksnes tehnoloģiju hakatons
Lai veicinātu inovācijas koksnes pārstrādē un pievienotas vērtības produktu ražošanā, kā arī tehnoloģiju izmantošanā, šīs nedēļas nogalē, 23.–25. februārī, Valmierā norisināsies Vidzemes Augstskolas (ViA) un Vidzemes plānošanas reģiona organizētais Koksnes tehnoloģiju hakatons.
Hakatonā piedalīsies vairāk nekā 80 dalībnieki: koka ēku būvniecības un kokrūpniecības nozares speciālisti, studenti, uzņēmumi, to komandas, augstskolas un to komanda, kā arī citi interesenti, kas teju 20 mentoru vadībā, veidojot komandas, radīs inovatīvus risinājumus šādās tēmās/izaicinājumos:
• Digitalizācija koka un apritīgu ēku būvniecībā
● Atkārtoti izmantojamas un transformējamas skatuves
● Transformējami koka interjeri
● Atvērtais izaicinājums
Pasākums pulcēs dalībniekus un ekspertus no Latvijas un ārvalstīm.
ViA studiju programmas “Ilgtspējīga ēku būvniecība” (Jaunā Būvniecības skola) direktore p.i. Marija Katrīna Dambe:
“Hakatons ir iespēja paskatīties uz būvniecības procesiem plašākā tvērumā. Vai risinājumi, kas izstrādāti vienam projektam var tikt piemēroti arī citiem? Kā izveidot jaunus produktus, kas noderīgi dažādiem būvniecības procesa dalībniekiem? Un, protams, kā veicināt produktu ar augstu pievienoto vērtību jaunradi. Intensīvais 48 stundu formāts neļauj ieslīgt sīkumos, bet attīsta ideju ģenerēšanas un komandas izveides prasmes, kas noder veiksmīgai uzņēmējdarbībai.”
“Kokapstrāde ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem Vidzemes tautsaimniecības sektoriem. Lai veicinātu uzņēmumos augstāku produktivitāti un klimatneitralitāti, nepieciešami moderni, inovatīvi un ilgtspējīgi risinājumi. Tādi pasākumi, kā hakatoni, rada labvēlīgu vidi šādu risinājumu kopradīšanai. Uzņēmēji sniedz nozares zināšanas un stratēģisko redzējumu, savukārt studenti sniedz jaunu ieskatu un tehnoloģisko asumu. Lai kopīgi strādātu pie kokrūpniecības nozares attīstības veicināšanas, aicinām uzņēmējus, studentus un nozares pārstāvjus piedalīties koksnes tehnoloģiju hakatonā jau šī gada februārī Vidzemes Augstskolā,” pauž Ieva Kreile, Vidzemes plānošanas reģiona vecākā eksperte.
Vairāk informācijas par pasākumu var lasīt https://hakatons.vidzeme.lv, kā arī sekot Vidzemes Augstskolas un Vidzemes Plānošanas reģiona Facebook u.c. sociālo mediju kontos.
Koksnes tehnoloģiju hakatons norisināsies Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centra projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā”, ko līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus, kā arī ar Erasmus+ jaukta tipa intensīvās programmas (no angļu val.: Blended Intensive Program) atbalstu.

Vidzemes inovāciju nedēļas laikā Vidzemes Augstskola aicina apmeklēt atvērtās lekcijas, seminārus, diskusijas

Vidzemes inovāciju nedēļas laikā, kas norisināsies no 26. februāra līdz 1. martam, Vidzemes Augstskola piedāvās plašu un daudzveidīgu pasākumu klāstu.

 • ATVĒRTĀS LEKCIJAS
  26. februāris – 2. marts

Cēsu ielā 4, Tērbatas ielā 10, attālināti
Lekciju piedāvājums un pieteikšanās: https://ej.uz/atvertaslekcijas
Vidzemes Augstskola aicina ikvienu interesentu paplašināt zināšanu un informācijas loku, apmeklējot atvērtās lekcijas.
Tās vadīs gan Vidzemes Augstskolas docētāji, gan absolventi, gan dažādu nozaru profesionāļi. Nodarbības notiks gan klātienē, gan tiešsaistē. 

 • DISKUSIJA PAR TRAUKU DEPOZĪTSISTĒMU PILSĒTAS SVĒTKU ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMĀ
  Pirmdiena, 26. februāris, plkst. 14.00–17.00
  Dzirnavu ielā 2, Valmiermuižā
  Vairāk: https://ej.uz/26_02_2024
 • BIZNESA LABORATORIJA 2024 sadarbībā ar Limbažu un Smiltenes novadu
  Pirmdien, 26. februārī, plkst. 17.00–21.00
  Tērbatas ielā 10
  Vairāk: www.va.lv
 • HPC PIELIETOJUMI ZINĀTNĒ, PAŠVALDĪBĀS UN TAUTSAIMNIECĪBĀ
  Trešdiena, 28. februāris, plkst. 13.30
  Tērbatas ielā 10
  Vairāk: https://ej.uz/28_02_2024
 • E³UDRES² BROKASTIS: DAŽĀDĪBAS IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMI

Ceturtdiena, 29. februāris, plkst. 10.00–12.00
Lai piedalītos, aicinām pieteikties: https://ej.uz/29_02_24
Vairāk: https://ej.uz/29_02_2024_ViA

 • PANEĻDISKUSIJA "INOVĀCIJU PĒTNIECĪBA: AKTUALITĀTES, METODES, RESURSI":

Piektdiena, 1. marts, plkst. 12.00–13.30
Cēsu ielā 4 un tiešraidē ViA Facebook un YouTube kontos
Vairāk: https://ej.uz/01_03_2024

 • SEMINĀRS "ATVĒRTĀS ZINĀTNES UN INOVĀCIJU MIJIEDARBĪBA"
  Piektdiena, 1. marts, plkst. 13.30–15.00
  Cēsu ielā 4

Lai piedalītos, aicinām pieteikties: ej.uz/atzin
Vairāk: https://ej.uz/1_03_2024

 • SEMINĀRS “KĀ AUDZĒSIM PĀRTIKU NĀKOTNĒ? NĀKOTNES LĪDERU STĀSTI SAKŅOJAS DAŽĀDĪBĀ”
  Piektdiena, 1. marts, plkst. 10.00–12.00
  Cēsu ielā 4
  Vairāk: https://ej.uz/01_03_2024_ViA

Vidzemes inovāciju nedēļu “iesildīs” KOKSNES TEHNOLOĢIJU HAKATONS, kas notiks 23.–25. februārī Tērbatas ielā 10.
Vairāk: https://hakatons.vidzeme.lv

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI