JAUNUMI

Noslēdzies ViA fonda izsludinātais ViA Padomes stipendiju konkurss

Noslēdzies Vidzemes Augstskolas (ViA) fonda izsludinātais - pirmais ViA Padomes stipendiju konkurss.
 • ViA Padomes stipendiju piešķiršanas komisija izvērtējusi saņemtos stipendiju pieteikumus un nolēmusi:

 • Piešķirt ViA Padomes priekšsēdētāja Arņa Saukas stipendiju studiju programmas “Mediju studijas un žurnālistika” 1. kursa studentei Adrijai Raivetai Kairei.
 • Piešķirt ViA Padomes locekles Ineses Ebeles stipendiju studiju programmas “Mediju studijas un žurnālistika” 1. kursa studentei Līgai Āboliņai.
 • Piešķirt ViA Padomes locekļa Gata Krūmiņa stipendiju studiju programmas “Biznesa vadība” 4. kursa studentam Gintam Kaņepītim.
 • Piešķirt ViA Padomes locekles Daces Ljusas stipendiju studiju programmas “Komunikācija un sabiedriskās attiecības” 1. kursa studentei Patrīcijai Reščenko.
 • Piešķirt ViA Padomes locekļa Andra Puriņa stipendiju studiju programmas “Biznesa vadība” 3. kursa studentei Nikolai Annai Samoiļenko.

Stipendijas piešķirtas uz gadu, katru mēnesi izmaksājot 100,00 EUR. 

 

Starptautiskajā Koksnes tehnoloģiju hakatonā Valmierā radīti 14 inovatīvi risinājumi

Lai veicinātu inovācijas koksnes pārstrādē un pievienotas vērtības produktu ražošanā, kā arī tehnoloģiju izmantošanā, šīs nedēļas nogalē, 23.–25. februārī, Valmierā, Vidzemes Augstskolā (ViA) norisinājās starptautisks ViA un Vidzemes plānošanas reģiona organizēts Koksnes tehnoloģiju hakatons.

Tajā piedalījās vairāk nekā 80 dalībnieki, viņu vidū arī ārvalstu studenti no Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas u.c., kas gandrīz 20 mentoru vadībā, izveidojot 14 komandas, risināja iepriekš nosauktus izaicinājumus: digitalizācija koka un apritīgu ēku būvniecība, atkārtoti izmantojamas un transformējamas skatuves (tēmas pieteicējs: Valmiermuižas etnomūzikas festivāls), transformējami koka interjeri un atvērtais jeb brīvas tēmas izaicinājums.

Divu diennakšu garumā komandas strādāja ViA telpās, konsultējoties ar mentoriem, izmantojot hakatona atbalstītāju materiālus, instrumentus, radīto un pieejamo infrastruktūru. Radītos risinājumus vērtēja žūrija: Gunita Ķiesnere (Vidzemes Augstskolas studiju virziena "Arhitektūra un būvniecība" direktore un Jaunās būvniecības skolas veidotāja), Māra Liepa-Zemeša (Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūta direktore) un Sabīne Vandāna (Valmiermuižas kultūras biedrības vadītāja).

Izvērtējot komandu paveikto, risinājumu kvalitāti, komandas sniegumu u.c. kritērijus par laureātiem tika atzītas komandas:

 • “3Cycle” par risinājumu tēmā “Digitalizācija koka un apritīgu ēku būvniecībā”.

Šajā izaicinājumā tika meklētas idejas koka un apritīgu ēku būvniecības digitalizācijai, lai padarītu vidi saudzējošas metodes visiem pieejamākas. Konkrētā komanda izstrādāja analogu un digitālu risinājumu koka moduļu ēku konfigurācijai, atvieglojot komunikāciju ar pasūtītāju un piedāvājot konfigurācijas vizualizāciju ar mākslīgā untelekta palīdzību jau sarunas ar pasūtītāju laikā.

 • “Wood rocks” par risinājumu tēmā “Atkārtoti izmantojamas un transformējamas skatuves”.

Šajā izaicinājumā tika meklēti risinājumi Valmiermuižas Etnofestivāla skatuvei. Komanda piedāvāja risinājumu koka konstrukcijās, kas rada ne tikai optimālu skatuves formu, bet arī atvieglo montāžu.

 • “Furni” par risinājumu izaicinājumā “Transformējami koka interjeri”.

Šajā izaicinājumā tika meklēti risinājumi pielāgojamām koka mēbelēm Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un galda spēlēm. Komanda piedāvāja koka galdu, kurā sagatavota vieta spēļu glabāšanai.

 • “Two Man Studio” par risinājumu atvērtajā izaicinājumā.

Šajā risinājumā komandas varēja piedāvāt savus izaicinājumus risināšanai. “Two Man Studio” komanda piedāvāja risinājumu A-formas mazākai, kas izmantojama tūrisma nozarē.

Valmiermuižas kultūras biedrības vadītāja Sabīne Vandāna:

“Dalība hakatonā bija jauna un iedvesmojoša pieredze Valmiermuižas etnomūzikas festivāla komandai: gan mentoru, gan žūrijas lomā. Visu sešu komandu, kas izvēlējās šo uzdevumu, pieeja izaicinājuma pieveikšanai bija daudzveidīga, radoša un ilgtspējīga, kas rosina domāt ārpus ierastajiem rāmjiem. Mums lielākais izaicinājums bija uzvarētāja noteikšana, jo risinājumi bija kvalitatīvi, interesanti un pārdomāti. Prieks par turpmāko sadarbību ar komandu "Wood rocks", lai virzītu viņu ieceri uz īstenošanu, un paldies pārējām komandām par lielisko darbu!”

Māris Būmanis, AS “Latvijas Finieris” valdes loceklis:

“Koksne un tās pielietošana ir iekodēta mūsu uzņēmuma un tā kolektīva DNS. Atbalstot jauniešu iesaisti inovatīvos ideju izstrādes konkursos, tādos, kā šis hakatons, veicinām izpratni par koksnes plašajām iespējām būvniecībā un interjerā. Redzot Vidzemes augstskolas studentos augstu nākotnes potenciālu, vēlamies pārnest “Latvijas Finierim” un meža nozarei būtiskās vērtības. Tās iet vienā solī ar Eiropas zaļo kursu, kura mērķis ir samazināt fosilo resursu izmantošanu, aizstājot tos ar bioloģiskās izcelsmes materiāliem.”

Asociācijas “Latvijas Koks” valdes locekle Sigita Alksne:

“Šādi hakatoni ir lieliska iespēja un vieta jauniešiem, pilnveidot savas praktiskās zināšanas un spējas. Manuprāt, šāda formāta hakatoniem jābūt vismaz kā regulārai daļai no mācīšanās procesa skolu un augstskolu specializētajos mācību/studiju kursos, integrējot nozares uzņēmumu atbalstu materiālu un/vai cilvēkresursu veidā. Šajā hakatonā redzama atšķirība piedāvātajos risinājumos, jo komandas, kas jau pie idejas darbojušās kādu laiku, daudz labāk pārzina tēmu nekā tās, kas pie idejas sākušas darboties hakatona laikā. Šādā situācijā grūti salīdzināt šīs komandas savā starpā, bet kopumā visu komandu dalībnieki ir atvērti, motivēti darboties. Noteikti var piezīmēt raksturīgu lietu, jo konkrētāka problēma, aiz kuras stāv konkrēts pasūtītājs, jo vairāk komandas izvēlas piedāvāt savus risinājumus tieši šai problēmai.”

Koksnes tehnoloģiju hakatonu organizēja Vidzemes Augstskola un Vidzemes plānošanas reģions projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā”, ko līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus, kā arī ar Erasmus+ jaukta tipa intensīvās programmas (no angļu val.: Blended Intensive Program) atbalstu.

Paldies visiem hakatona atbalstītājiem: “Rothoblaas”, “Gardu muti”, “Kokmuiža’< “Latvijas Finieris”, “Brain Games”, “Creative Tuesdays”, “Molberga Studija”, “Bitus Latvia”, “Atelpa”!

Attēls1 Attēls2

Vidzemes Augstskola sadarbosies ar asociāciju “Latvijas Koks”

Vidzemes Augstskolas (ViA) rektore Agnese Dāvidsone parakstījusi līgumu ar asociācijas “Latvijas Koks” valdes locekli Sigitu Alksni par sadarbību izglītības un zinātnes jomā, stiprinot gan studējošo, gan mācībspēku iespējas visās ViA īstenotajās programmās.

ViA un “Latvijas Koks” īstenos kopīgas aktivitātes studējošo mācību ekskursiju, kā arī prakšu un mācību prakšu, gada projektu, kvalifikācijas un bakalaura darbu tēmu nodrošināšanā nozares uzņēmumos, zinātnē un pētniecībā. Tāpat ir ieceres par kopīgiem projektiem, pasākumiem un tālākizglītības aktivitātēm.

Asociācija "Latvijas Koks" apvieno Latvijas meža nozares lielākos uzņēmumus, profesionālās un augstākās izglītības iestādes un zinātnes organizācijas, ar mērķi veidot sinerģiju starp izglītību, ražošanu un zinātni.  Asociācija aktīvi iesaistās izglītības kvalitātes pilnveidē, mūžizglītības attīstībā, kā arī cilvēkkapitāla piesaistē un noturēšanā meža un saistītajās nozarēs.

ViA īsteno 15 studiju programmas piecos virzienos: biznesa vadība, informācijas tehnoloģijas, komunikācija, mediji un pārvaldība, tūrisms un atpūta, būvniecība un tās visas ir saistītas ar nepieciešamām zināšanām un kompetencēm meža un saistītajās nozarēs. Tāpēc arī līgums noslēgts par sadarbību visos studiju virzienos.

ViA iesaistījusies projektā “Latvijas Digitālais akselerators”

Lai veicinātu Latvijas uzņēmumu digitālo transformāciju un palīdzētu uzņēmumiem attīstīt jaunus digitālus produktus vai pakalpojumus, Vidzemes Augstskola (ViA) kopā ar vēl 19 sadarbības partneriem iesaistījusies projektā “Latvijas Digitālais akselerators”.  Pasākumi ViA: apmācības un ekspertu atbalsts, plānoti galvenokārt 2024. gadā. Šajā publikācijā iepazīstinām ar informāciju par projekta kopējām aktivitātēm 2023. gadā.

Aizvadīts spilgts un aktīvs 2023. gads, kura laikā Latvijas Digitālais akselerators ar kontaktpunktiem Rīgā, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē  un 19 partneriem tiekušies sasniegt vienu mērķi – radīt digitālos veiksmes stāstus Latvijā.

Uzsākta sadarbība ar vairāk kā 300 klientiem, aizpildīti 70+ digitālā brieduma testi, izveidotas 60 digitālās attīstības ceļa kartes, notikušas neskaitāmas tikšanās ar klientiem un sniegtas konsultācijas par tehnoloģiskiem risinājumiem, digitālās transformācijas stratēģijas izstrādi, investīciju piesaisti, atbalstīta eksperimentēšana un pilotēšana. Tostarp klientiem piedāvāti vairāk kā 30 dažādi mācību kursi.  Visi Latvijas Digitālā akseleratora (LDA) pakalpojumi uzskaitīti šeit.

2023. gadā LDA vārds skanējis skaļi un tālu – īstenoti vairāk kā 50 pasākumi – tīklošanās pasākumi, mācību vebināri, roadshow, konferences un semināri –, sasniedzot 1000+ lielu auditoriju.  Izveidotas arī piecas sadarbības ar citu valstu Eiropas Digitālās inovācijas centriem – EDIH Vilnius (Lietuva), EDIH4LT (Lietuva), EDIH4IAE.LT (Lietuva), AIRE - AI & Robotics Estonia (Igaunija) un eDIH Connect (Beļģija).

Pērn esam uzsākuši darbu pie vairāku tematisko darbu grupu izveides. Šobrīd norit partneru piesaiste “EdTech” darba grupā, kas darbosies ar mērķi izstrādāt un ieviest jaunus projektus izglītības tehnoloģiju jomā Latvijas un ES līmenī gan vispārējā, gan augstākajā, profesionālajā un mūžizglītībā un “Metaverse” darba grupā, kurā plānots kopīgi mācīties, lai izprastu nākotnes tehnoloģiju potenciālu un saskatītu reālās biznesa iespējas, ko piedāvāt 3D visums jeb metaverss.

Pagājušajā gadā esam devušies pieredzes apmaiņas vizītēs pie septiņiem partneriem – DATI Group, Ventspils Augsto tehnoloģiju parka, Elektronikas un datorzinātņu institūta, Liepājas Universitātes, Zaļo un viedo tehnoloģiju klastera, Latvijas Elektronikas iekārtu testēšanas centra, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta.

DATI Group pārstāvji iepazīstināja ar uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un tehnoloģiskiem risinājumiem, piemēram, procesu digitalizāciju, digitālā dvīņa izveidi, mākoņrisinājumu ieviešanu, apmācībām par mākoņskaitļošanu un analītikas programmatūru, privātā un hibrīd-mākoņa, sistēmu integrācijas, analītikas, kriminālistikas un IT drošības programmatūras risinājumiem.

Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā tikām iepazīstināti ar organizācijas darbību, pakalpojumu “Nākotnes klase”, kas ir interaktīva, tehnoloģiski aprīkota mācību vide ar ērti transformējamām mēbelēm, digitāliem mācību rīkiem un mācību saturu, kas veicina uz radošumu un pozitīvu rezultātu orientētu mācību procesu, prototipēšanas centru, kurā iespējams saņemt tehniskās konsultācijas prototipu un detaļu izstrādē un ražošanā, t.sk. detaļu 3D modeļu izstrādē, kā arī detaļu un prototipu izgatavošanu un Ventspils dizaina darbnīcu RADE, kurā pieejamas dažādas iekārtas, lai pēc paša radīta dizaina apstrādātu apģērbu, plastmasu, metālu, kā arī koku, akrilu un dažādus kompozītmateriālus, veidotu aksesuārus, drukātu fotogrāfijas un uzlīmes, kā arī izgatavotu iepakojumus visiem darbnīcā radītajiem dizaina priekšmetiem.

Latvijas Elektronikas iekārtu testēšanas centrā (LEITC) uzzinājām par tā sniegtajiem pakalpojumiem un testēšanas laboratorijā pieejamajām testēšanas metodēm, piemēram, radiofrekvenču emitēto traucējumu mērījumi, imunitātes testi attiecībā uz radio frekvenču emitētajiem traucējumiem, vadāmības traucējumu mērījumi, imunitātes testi attiecībā uz vadāmības traucējumiem, imunitāte pret ātrajiem pārejas procesiem, impulsu paketēm, pārspriegumu, īsiem sprieguma iekritumiem un pārtraukumiem, magnētiskā lauka emisijas mērījumi u.c. Tostarp LEITC pārstāvji iepazīstināja ar laboratorijas aprīkojumu un tehniskiem risinājumiem.

Elektronikas un datorzinātņu institūts sniedza ieskatu savos pētniecības virzienos:

 • īpaši precīza notikumu laika mērīšana; tālizpēte un kosmosa datu apstrāde;
 • robotika un mašīnuztvere;
 • signālu apstrāde un iegultais intelekts un viedie sensori un lietu internets.

Tikšanās laikā ielūkojāmies laboratorijās, kā arī apskatījām un uzzinājām par virkni dažādu risinājumu, kas tapuši, top un taps institūtā, piemēram, viedais audums un sensorais apģērbs; betona virsmas slāņu pasliktināšanās stadijas atpazīšana; dzelzceļa pārbrauktuves automatizēta uzraudzības sistēma; sensoru tīkls konstrukciju deformāciju monitoringam; mākslīgā intelekta sistēma industriālo procesu automatizācijai; biometrijas sistēma; portatīvs, neinvazīvs ledus biezuma mērītājs; zemes pārklājuma klasifikācijas tehnoloģija, pašbraucoša automašīna u.c.

Liepājas Universitātē un Dienvidkurzemes reģiona kontaktpunktā – Zaļo un viedo tehnoloģiju klasterī iepazināmies ar Liepājas Universitātes ekspertiem datorzinātņu, informācijas tehnoloģiju, viedo tehnoloģiju un mehatronikas, vides inovāciju tehnoloģiju, ekotehnoloģiju un jauno mediju mākslas un dizaina jomās, kā arī uzzinājām par dažādām Liepājas Universitātes īstenotām programmām un īstenotajām inovācijām – “MikroTik akadēmija”; mikrodatoru “Raspberry Pi” klase; papildinātās realitātes mākslas platforma “ART+”, Viļņu enerģijas izmantošanas pētījumiem, HPC pielietojumiem u.c.  Tostarp devāmies pie Zaļo un viedo tehnoloģiju klastera, kur apskatījām viedo ēku “Greenbox” un uzzinājām par klastera īstenotajiem projektiem.

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā uzzinājām, kā zinātniskie risinājumi palīdzējuši komersantiem, un iepazināmies ar tādām tehnoloģijām kā fotonika, mikrofluīdi, “organ on chip”, x-Ray, “thin film technologies”, enerģija (baterijas, ūdeņradis) un nanotehnoloģijas. Tāpat mums bija iespēja satikt un izvaicāt zinātniekus, kuri ne tikai veic starptautiski konkurētspējīgus pētījumus un izglīto studentus, bet arī sadarbojas ar uzņēmējiem un piedāvā inovatīvus pētnieciskos risinājumus.

Visbeidzot esam izveidojuši informatīvu ikmēneša ziņu lapu esošiem un topošiem klientiem, kā arī visiem interesentiem par Latvijas Digitālā akseleratora aktualitātēm, dažādām atbalsta programmām digitalizācijai un jaunumiem nozarē. Lai saņemtu ikmēneša ziņu lapu savā e-pastā, lūgums aizpildīt formu šeit.

2024. gadā plānots uzsākt Atveseļošanas fonda atbalsta programmu uzņēmumu darbinieku digitālo prasmju attīstībai, kuras mērķis ir pilnveidot Latvijas sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu digitālās, robotizācijas un automatizācijas prasmes, tai skaitā prasmes, kas sekmētu eksporta veicināšanu, augsta līmeņa digitālās pārvaldības pamatprasmes uzņēmumu vadības līmenī un prasmes digitālo tehnoloģiju izmantošanai dažādos uzņēmējdarbības procesos. Tostarp šogad Latvijas Digitālais akselerators atklās mentoringa programmu ar mērķi veicināt uzņēmumu aktivitāti jaunu digitālu produktu un/vai pakalpojumu izstrādes un ieviešanas jomā, sekmējot to attīstību un komerciālos panākumus. Plānots izveidot arī papildu darba grupas, kas veltītas GovTech jeb publiskās pārvaldes tehnoloģiju sektoram un dronu tehnoloģijām.

Plašāka informācija un aktualitātes pieejamas Latvijas Digitālā akseleratora tiešsaistes vietnē https://www.digitallatvia.lv/ un sociālo tīklu kontos Facebook https://www.facebook.com/digitallatvia/ un LinkedIn https://www.linkedin.com/company/digitallatvia.

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002. Eiropas Savienība neatbild par materiāla saturu.

Materiālu sagatavoja biedrība “Latvijas Digitālais akselerators”.

 

Attēls1

Pārrunā ar uzņēmējiem glāžu depozīta sistēmas ieviešanu svētkos Valmierā

Plašām diskusijām aizvadīts seminārs ”Depozīta sistēmas trauku ieviešana pašvaldības rīkotajos pasākumos”, kurā, piedaloties uzņēmējiem no ēdināšanas pakalpojumu nozares un citām iesaistītajām pusēm, runāts par glāžu depozīta sistēmas ieviešanu Valmieras pilsētas svētkos jau šajā gadā.

Ik gadu pilsētas svētki ir īpaši gaidīts notikums ne tikai valmieriešu vidū, bet arī reģiona, Latvijas un pat tuvāko kaimiņu, igauņu, vidū. Pasākumu apmeklē aptuveni 50 000 cilvēku, kas rezultējas ar lielu radīto atkritumu apjomu. 2023. gadā pilsētas svētkos tika savākti 68,4 m3 atkritumu. Tas atstāj lielu ietekmi uz vidi, turklāt, ik rītu pilsētas svētku nedēļas nogales laikā var vērot lielu atkritumu daudzumu ne tikai atkritumu tvertnēs, bet arī pasākuma norises vietā uz zemes.

Valmieras novada pašvaldības mērķis ir svētki bez atkritumiem. Saprotams, ka šāds mērķis drīzāk ir utopija, bet tas ļauj veidot nākotnes vīziju gan pasākuma organizatoriem, gan apmeklētājiem. Ja pašvaldība izvēlētos noteikt, ka vienreiz lietojamās plastmasas glāzes ir jāaizstāj ar papīra glāzēm, saražotais atkritumu daudzums nemainītos. Savukārt, ja ieviešam glāžu depozīta sistēmu, būtiski samazinās radītais atkritumu daudzums, jo tieši dzērienu glāzes ir tie atkritumi, kas sastāda ievērojamu daļu no savāktajiem atkritumiem pilsētas svētku laikā.

Seminārā Interreg programmas projekta “Change(K)now” ekspertes no Vidzemes Augstskolas pastāstīja par projektā plānotajām aktivitātēm un par dažādu materiālu trauku izmantošanu.

Pieredzē dalījās arī Rīgas valstspilsētas pašvaldības pārstāve, kura pastāstīja par to, kā norisinājās depozīta sistēmas organizēšanas 2023. gada Rīgas Ziemassvētku tirdziņā. Pasākumam tika izstrādātas glāzes ar īpašu dizainu, kas apmeklētājiem tik ļoti iepatikās, ka aptuveni 50 % no glāzēm netika atgrieztas. Rīgā ir apstiprināti saistošie noteikumi, kas nosaka, ka no šī gada 1. janvāra tirdzniecības organizatoram un dalībniekam aizliegts ielu tirdzniecības pasākuma laikā un īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībā pārdot dzērienus glāzēs, kurām nav nodrošināta atkārtota lietošana.

Klātesošie dalībnieki uzdeva jautājumus par depozīta sistēmas ieviešanu, tās funkcionalitāti un citus neskaidros jautājumus. Uzņēmējiem, īpaši pasākumos, kuros ir liels apmeklētāju skaits, ir svarīgi strādāt ātri, tādēļ lielu slogu rada nepieciešamība skaidrot klientiem, kas ir depozīta glāze un ko ar to pēc dzēriena izlietošanas nepieciešams darīt. Pilsētas svētku organizatoru komanda jau laicīgi uzsāks komunikācijas kampaņu, lai pasākuma apmeklētāji jau varētu iepazīties ar sistēmu, turklāt pasākuma laikā būs izvietoti gan informatīvi plakāti, gan tiks atskaņots audio fails vai video pamācība, kā arī pasākuma teritorijā būs cilvēki, kas sniegs atbalstu, ja būs nepieciešams.

Šogad Valmieras pilsētas svētki norisināsies no 26. līdz 28. jūlijam, tos veltot izcilāsoļotāja, valmierieša Jāņa Daliņa 120. dzimšanas dienai. Svētkos apmeklētājus priecēs “Labvēlīgais tips”, “Raxtu Raxti”, “bet bet” un citi mākslinieki. Seko jaunumiem par pilsētas svētkiem valmierasvin.lv

Pasākums norisinājās Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros. Diskusiju organizēja Valmieras novada pašvaldība Interreg programmas projekta “BALTIPLAST” ietvaros, tajā piedalījās Interreg programmas projekta “Change(K)now” eksperti no Vidzemes Augstskolas un Rīgas valstspilsētas pašvaldības, par depozīta sistēmu stāstīja SIA “Rent A Cup” pārstāve, pieredzē dalījās SIA “Valmiermuižas alus”.

 

ChangeKnow Logo Standard page 0001

 

 

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI