JAUNUMI

Vidzemes Augstskola gatavojas Eiropas Zinātnieku naktij

Vidzemes Augstskolas komanda uzsākusi gatavošanos Eiropas Zinātnieku naktij, kas šogad norisināsies 27. septembrī, aicinot interesentus doties neparastā zinātnes piedzīvojumā labās robotikas laboratorijā “LabLab”, “Zinātnes vēlēšanās”, “Zinātnieku nakts kafejnīcā” un citās aktivitātēs, kas tiks organizētas Cēsu ielā 4, Valmierā no plkst. 17.00 līdz 20.00.  

Viens no zinātnes pamatprincipiem Vidzemes Augstskolā ir pētīt sabiedrībai nozīmīgus jautājumus un rast risinājumus. Tāpēc Zinātnieku nakts apmeklētāji tiks aicināti piedalīties “Zinātnes vēlēšanās”, balsojot par jautājumiem, ko būtu vissvarīgāk izpētīt. Tāpat šajā vakarā katram būs iespēja praktiski izmēģināt zinātni, kas var būt ne tikai profesija, bet arī vaļasprieks vai brīvprātīgs darbs. Piemēram, Valmieras Integrētās bibliotēkas speciālisti aicinās uz vietvārdu talkas radošo darbnīcu “Atzīmēts kartē! Vietvārdi tavā apkārtnē”.

Aktivitātes “Veido vidi viedi!”, “Informēts vai dezinformēts?” un “Uzņēmējs ar zinātnieku satikās un sapratās!” sniegs ieskatu, kā zinātne risina videi, sabiedrībai un uzņēmējdarbībai svarīgus jautājumus. Izziņu ar izklaidi apvienos Vidzemes Augstskolas pētnieku radītās spēles “CineGame Ukraine” un “ImGame”.

Vidzemes Augstskolas labās robotikas laboratorijā "LabLab" būs iespēja darbināt robotus un uzzināt, kā robotikā praktiski tiek pielietotas fizikas, matemātikas, datorikas u.c. STEM zināšanas. Robotika iekļauj projektēšanu, konstruēšanu, elektroniku un programmēšanu, sniedzot iespēju katram atrast savu vietu komandā. 

Skolotāji un skolēni, kuri gatavojas zinātniski pētniecisko darbu veikšanai, kā arī studenti, kuri izstrādā kursa darbus, gada projektus un bakalaura darbus, tiks īpaši gaidīti Zinātnieku nakts kafejnīcā, lai sarunās ar Vidzemes Augstskolas pētniekiem uzzinātu vairāk par zinātnes aktualitātēm un, iespējams, “satiktu” savu “īsto” tēmu. Skolēnu un studentu mērķauditorijai īpaši piemērots arī Vidzemes Atvērto inovāciju centra eksprestreniņš ar dizaina domāšanas un spēļu elementiem “Uzņēmējs ar zinātnieku satikās un sapratās!”, kur tiks piedāvāts ideju, uzņēmīguma un zināšanu  “kokteilis” jaunu produktu, mācību uzņēmumu un jaunuzņēmumu veidošanai.

Vidzemes Augstskola pārstāv Latviju Eiropas universitāšu aliansē projektā E³UDRES². Deviņas augstskolas no deviņām dažādām valstīm (Austrijā, Beļģijā, Ungārijā, Portugālē, Rumānijā, Vācijā, Nīderlandē, Somijā un Latvijā) apvieno savus resursus mācīšanās, pētniecības un inovāciju jomās, lai rastu risinājumus reģiona nākotnes izaicinājumiem. Alianse seko idejai "No Eiropas – Eiropai". 

Aicinām sekot informācijai www.va.lv un Vidzemes Augstskolas sociālo mediju vidē, jo dažām aktivitātēm būs nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, kas sāksies 28. augustā.

Aizvadīta Vidzemes Augstskolas tūrisma studentu integrētā apvidus prakse Valmieras novadā

No 3. līdz 9. jūnijam Valmieras novada Tūrisma pārvalde sadarbībā ar septiņiem Vidzemes Augstskolas programmas “Tūrisma organizācija un vadība” studentiem un pasniedzēju Ilgvaru Ābolu realizēja ikgadējo integrēto apvidus praksi. Šīs prakses laikā apsekotas vairākas novada dabas takas un tūrisma objekti, veicot to uzlabošanu un sakopšanu.

Prakses gaitā atjaunots Gaujas dabas takas marķējums Strenčos un veikta takas sakopšana. Turpinot darbus, nokrāsots Briedes tilts Zaļā dzelzceļa “Ainaži–Smiltene” maršrutā, kā arī veikta šī maršruta posmu attīrīšana no kritušajiem kokiem. Kopā ar dabas ekspertu un takas veidotāju Daini Ozolu organizēta sakopšanas talka Jēču dzirnavu takā, kas ir viena no vecākajām dabas takām Latvijā.

Papildus uzstādīts marķējums jaunizveidotajā veselības takā Zilākalnā. Šī 3,5 km garā apļveida taka atrodas Zilākalna teritorijā un piedāvā apmeklētājiem iespēju baudīt dabas skaistumu un veselīgas pastaigas iespējas.

Prakses laikā studentiem bija iespēja apmeklēt arī Dauģēnu dabas taku un Skaņākalna dabas parku, kā arī iepazīties ar aktīvā tūrisma iespējām, dodoties laivu braucienā maršrutā Strenči–Valmiera.

 

Avots: www.valmierasnovads.lv

Projektā gūst pieredzi dārzu veidošanā dažādām sabiedrības vajadzībām

Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Interactive Gardens” ietvaros 28. un 29. maijā Zemgalē viesojās pašvaldību, kā arī zinātnisko un izglītības institūciju pārstāvji no Dānijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Somijas, lai pieredzes apmaiņas pasākumā iepazītu dārzus reģionā, kā arī apspriestu līdz šim projektā paveikto.

Projekta partneri no Orhūsas Universitātes, Biržu reģiona pašvaldības, Aukštaitijas aizsargājamā apvidus, Klaipēdas Pedagoģiskā un Psiholoģiskā servisa, Dabas resursu institūta (Somija), Rakveres pašvaldības un Tartu Universitātes (Igaunija), pārstāvji no Aizkraukles, Jēkabpils, Tukuma un Dobeles pašvaldībām, Vidzemes Augstskolas un Dārzkopības institūta apsprieda dārza terapijas pielietojumu, digitālo risinājumu un virtuālās vides izmantošanu projektā, dārzu uzturēšanu un apmeklētāju uzņemšanu. 

Tikšanās laikā kolēģi iepazina Latvijas pieredzi dārzu veidošanā dažādām sabiedrības vajadzībām. Vizītes laikā apmeklēts Dārzkopības institūta ceriņu dārzs, vēsturiskai ēkai pieskaņots dārzs Abgunstes muižā, baroka dārzs Rundāles pilī un meža ainavā iekļautā brīvdabas rododendru kolekcija Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā "Babīte". Tikšanos kuplināja Rīgas vājredzīgo un neredzīgo biedrība “Redzi mani!”, palīdzot izprast, kā apkārtni un apkārtējos uztver cilvēki ar redzes problēmām. 

Projekta nolūks ir attīstīt sabiedrībai pieejamus dārzus veselības uzturēšanai, dārza sajūtu iegūšanai un apmeklētāju izglītošanai gan izmantojot viedus un inovatīvus rīkus, gan vērīgāk saskatot un sajūtot augus un vidi apkārtnē. Projekta partneri rūpēsies arī par informācijas apmaiņu starp kaimiņvalstīm, lai dažādās aktivitātes dārzos būtu labāk zināmas un vieglāk atrodamas. Projektu vada un pārrauga Zemgales plānošanas reģiona speciālisti. Projekta sākuma posmā uzsākta virtuālā dārza modeļa izstrāde, notiek dažādi uzlabojumi, plānošana un projektēšana partneru dārzos, ko paredzēts demonstrēt citiem dārzu veidotājiem.

Projekts Nr. C036 “Integrēta sistēma interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā jeb “Interactive gardens” tiek īstenots Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027. gadam. Projekta kopējais finansējums ir 2 790 120 (t.sk. ERAF līdzfinansējums 2 232 096 eiro).

www.interreg-baltic.eu / www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Picture1

Vidzemes Augstskolā norisināsies starptautiskā konference “The 11th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering AIEEE’2024”

Piektdien, 31. maijā, Vidzemes Augstskolā (ViA) (Tērbatas ielā 10, Valmierā) norisināsies starptautiskā konference “The 11th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering AIEEE’2024”, ko ViA organizē kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Viļņas Ģedimina Tehnisko universitāti.

Konferences mērķis ir pulcēt jaunus zinātniekus un pētniekus no informācijas, elektronikas un elektrotehnikas zinātnes jomas, lai veicinātu savstarpējo sadarbību ideju un rīku apmaiņā, kas saistās, bet neaprobežojas ar datortehnoloģijām, audio vai attēlu apstrādi un atpazīšanu, automātisko vadību, robotiku, datoru aparatūru un programmatūru, telekomunikācijām, informācijas tehnoloģijām, informācijas sistēmām, sistēmu drošību un kontroli, modelēšanu un veiktspēju, e-komerciju un e-pārvaldi, mākoņdatošanu, cilvēka datora mijiedarbību, kiberfizikālām sistēmām, viedām sistēmām, augstas veiktspējas un nākamās paaudzes skaitļošanu, sensoru mezgliem, shēmām, ierīcēm, bezvadu sensoru tīkliem, interneta un tīmekļa lietojumprogrammām, mobilo skaitļošanu, semantisko tīmekli un ontoloģijām.

Zinātnisko un organizatorisko komiteju priekšsēdētāju (Scientific and Organizing Committee Chairs) sastāvā ir arī ViA asociētais profesors Arnis Cīrulis. Kā arī savus zinātniskos rakstus konferencē prezentēs daži ViA Sociotehnisko sistēmu inženierijas studiju programmas doktoranti.

Vairāk informācijas par pasākumu un programma pieejama šeit:  https://ieee.lv/aieee/

ViA noslēdz sadarbības līgumu ar Madonas Valsts ģimnāziju

28. maijā Vidzemes Augstskolas rektore Agnese Dāvidsone parakstīja sadarbības līgumu ar Madonas Valsts ģimnāzijas vadītāju Vandu Madernieci par turpmākām kopīgām aktivitātēm un projektiem.

Vidzemes Augstskola (ViA) jau ilgstoši veido sadarbības tīklu ar reģiona izglītības iestādēm, piedāvājot iespēju skolu pedagogiem paaugstināt savu kvalifikāciju, bet izglītojamiem iegūt  papildu iespējas, zināšanas, priekšstatu par nākotnes profesiju u.tml. 

Līdz šim ViA bija partnerskolas Valmieras, Valkas, Limbažu, Cēsu pusē, bet Madonas pusē šī būs pirmā sadarbība. Mēs patiesi ticam un ceram, ka kopā ar uzņēmīgajiem madoniešiem mums izdosies radīt ko aizraujošu, kas sniegs pievienotu vērtību gan novadam, gan reģionam!

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI