JAUNUMI

Vidzemes Augstskolā sākusies pieteikšanās maģistra un doktora studijām

Vidzemes Augstskolā no marta līdz 20. augustam aicina pieteikties maģistra un doktora studijām.

2024./2025. studiju gadā Vidzemes Augstskola piedāvā iegūt profesionālā vai akadēmiskā maģistra grādu sešās studiju programmās:

  • Biznesa vides vadība
  • Kiberdrošības inženierija
  • Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas
  • Mediju un informācijas pratība
  • Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība
  • Tūrisma konkurētspējas vadība

Vidzemes Augstskola kopā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Ventspils augstskolu īsteno doktorantūras programmu “Ekonomika un uzņēmējdarbība” un savukārt ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju – “Sociotehnisku sistēmu modelēšana”.  

Gan maģistra studijās, gan doktorantūrā pieejamas valsts finansētas studiju vietas.

Vairāk par uzņemšanu un noteikumiem variet uzzināt: https://va.lv/uznemsana

Jāpiebilst, ka Vidzemes Augstskolā (ViA) tiek piedāvātas 15 studiju programmas piecos virzienos: biznesa vadība, informācijas tehnoloģijas, komunikācija, mediji un pārvaldība, mehatronika, tūrisms un atpūta, būvniecība. Kopā ar ViA ir iespējams veidot ilgtermiņa izglītības apguves attiecības, jo studēt iespējams, sākot ar pirmā līmeņa studijām līdz pat doktorantūrai.

Studijas Vidzemes Augstskolā ir ļoti praktiskas, ko nodrošina sešas laboratorijas, kas pieejamas gan Sabiedrības zinātņu, gan Inženierzinātņu fakultātes studentiem. Tāpat ir iespēja piedalīties gan zinātniskajā darbā, veicot pētījumus kopā ar augstskolas pētniekiem, gan izmantot Eiropas universitātes E³UDRES² un Erasmus+ piedāvātās iespējas, dodoties apmaiņas studijās vai praksē.

Studējot ViA studenti var gūt dažādu pieredzi – akadēmisko, profesionālo un starptautisko.

2023.gada sākumā arī Arhitektūras un būvniecības virziens saņēma akreditāciju uz sešiem gadiem. Aizvadītajā gadā Sabiedrības zinātņu fakultātē uz sešiem gadiem tika iegūta akreditācija studiju virzienam «Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija» un tam atbilstošām bakalaura un maģistra studiju programmām. Arī Inženierzinātņu fakultātē uz sešiem gadiem akreditēts studiju virziens «Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne», kurā ir gan bakalaura, gan maģistra, gan doktora studiju programma.

Nedēļas nogalē Valmierā notiks Robotikas čempionāts un FIRST LEGO League Latvijas fināls

Šīs nedēļas nogalē, sestdien, 16. un svētdien, 17. martā, Valmierā, Viestura vidusskolas telpās, norisināsies Valmieras Robotikas čempionāta un FIRST LEGO League (FLL) Latvijas fināla sacensības. Šajās dienās sacensības pulcēsies simtiem dalībnieku, lai dažādās vecuma grupās un atšķirīgās disciplīnās sacenstos par labākā titulu un sarūpētajām balvām.

Oskars Java, Vidzemes Augstskolas pētnieks, Pasaules Robotu olimpiādes organizators Latvijā, norāda:

2019. gadā pēc olimpiādes fināla apmeklēšanas Ungārijā, kur redzēju, kā dalība starptautiskās sacensībās skolēniem ļauj mācīties no labākajiem, paplašina redzes loku, kā arī sniedz jaunas draudzības aiz valsts un pat kontinentu robežām. Lai arī robotu būvēšanā tiek izmantoti LEGO klucīši un sensori, tā nav tikai spēlēšanās ar konstruktoru, bet māca tās STEM prasmes, kas ir vitāli svarīgas, lai pēc skolas absolvēšanas veiksmīgi sāktu studijas ar IT un inženierzinātnēm saistītās studiju programmās, galu galā – kļūtu par nozares profesionāļiem, kas rada produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi stiprinot Latvijas ekonomiku.”

Valmieras Robotikas čempionāts ir viens no visiem zināmā Latvijas Robotikas čempionāta reģionālajiem posmiem, savukārt FLL ir vienas no divām atpazīstamākajā uz LEGO balstītajām starptautiskajām sacensībām pasaulē. Šim sacensībām Valmierā 27. aprīlī sekos vēl vienu starptautisku robotikas sacensību, proti, Pasaules Robotu olimpiādes (World Robot Olympiad - WRO) Latvijas fināls. Vidzemes Augstskola kā Pasaules robotikas olimpiādes asociācijas biedre un Latvijas posma organizatore aicina komandas pieteikties WRO Latvijas finālam, līdz 14. aprīlim reģistrējoties https://wro.lv.

Jāpiebilst, ka Vidzemes Augstskola un biedrība “FIRST LEGO League Latvia” kā organizācijas, kas oficiāli pārstāv un organizē vienas no lielākajām starptautiskajām robotikas sacensībam skolu jaunatnei, Pasaules Robotu olimpiādi jeb WRO un FLL (FIRST LEGO League), ir apvienojušas spēkus ViA Labajā robotikas laboratorijā “LabLab”. Bez WRO, FLL un Latvijas Robotikas čempionāta Valmieras posma organizēšanas, “LabLab” veidoto skolotāju apmācības, lai celtu kvalifikāciju un informētu par šo robotikas sacensību aktualitātēm, to savstarpējo savienojamību un iekļaušanu mācību gada laika rāmī un skolu ieguvumiem iesaistoties šajās programmās, kā arī iesaistās skolēnu komandu sagatavošanā sacensībām.

 

Starptautiska zinātnieku grupa pabeigusi vēsturiskā Baltijas valstu IKP aprēķināšanu pēdējā simtgadē

2024. gada 11. aprīlī Vidzemes Augstskolas starptautiskās zinātniskās konferences "SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI" laikā  pirmo reizi tiks publiskoti dati par vēsturisko Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iekšzemes kopproduktu (IKP) 100 gadu laika posmā, sākot no 1920. gada. Ir veikti arī salīdzinošā iekšzemes kopprodukta (IKP) aprēķini par dažādiem Baltijas valstu reģioniem.

Šie un daudzi citi dati par Baltijas valstu demogrāfiju un lauksaimniecību ir apkopoti interaktīvā datu bāzē, kas visiem interesentiem būs pieejama no 11. aprīļa.

Projekta zinātniskais vadītājs, Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš skaidro pētnieciskā darba galvenos rezultātus:

Trīs gadu intensīva darba rezultāts mums ļaus uz Baltijas valstu pēdējo 100 gadu vēsturi paraudzīties ar citām acīm. Vairāk balstoties uz faktiem, nevis emocijām. Mūsu pētījuma rezultāti lauzīs vienu otru pieņēmumu par Latvijas tautsaimniecības vēsturi, piemēram, ka Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma laikā mūsu ekonomikas attīstība sabremzējās, vai, ka ražošanas kritums iesākās tikai pēc mūsu valstiskās neatkarības atjaunošanas 1990.– 1991. gadā. Mūsu pētījumu rezultāti ļaus atbildēt uz jautājumiem, kad un kā iesākās mūsu reģionu, un, jo īpaši, Latgales likstas. Kā mainījies zemes lietojums un daudzas citas lietas.”

11. aprīlī Eiropas mājā (Rīgā, Aspazijas bulvārī 28) plkst. 14:00 – 16:00 notiks pētnieciskā projekta rezultātu publiskošanas pasākums. Gatis Krūmiņš, Kaspars Osis  (Vidzemes Augstskolas asociētais profesors) un Adomas Klimantas (Viļņas un Oksfordas universitāte) iepazīstinās ar pētnieciskā darba galvenajiem rezultātiem un izveidoto datubāzi, kam sekos paneļdiskusija (dalībnieki: Viktors Valainis (ekonomikas ministrs), Egils Levits (bijušais valsts prezidents), Ojārs Kehris (Ekonomistu apvienības prezidents un bijušais ekonomikas ministrs), Adomas Klimantas (Oksfordas universitātes doktorants) un Ola Honningdal Grytten (Norvēģijas Ekonomikas skolas profesors); moderators – Pauls Raudseps).

Projekts “Kvantitatīvie dati par sociālajām un ekonomiskajām transformācijām trīs Baltijas valstu reģionos pēdējos simts gados vēsturisko transformāciju analīzei un nākotnes izaicinājumu pārvarēšanai” (Nr. EEA-RESEARCH-174, 2021-2024) ir viens no Baltijas pētniecības programmas projektiem, ko finansiāli atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granti.

Pasākumam varēs skot arī tiešraidē Vidzemes Augstskolas sociālo mediju kontos.

 

Projekta partneri:
Vidzemes Augstskola (vadošais partneris)
Norvēģijas Ekonomikas augstskola
Viļņas Universitāte
Tartu Universitāte

LOGO EEA and Norway grantseudres entrenovators logo cmyk alternativo preto EU Copy 2

21. martā norisināsies jau piektās "Doktorantūras brokastu sarunas"

21. martā plkst. 9.00-9.45 norisināsies jau piektās "Doktorantūras brokastu sarunas".

Šoreiz tēma: "Pētniecības integritāte dažādu paaudžu pētnieku sadarbībā", par ko runās Vineta Silkāne, HESPI vadošā pētniece un asociētā profesore.

 

5. sarunas

Lasāma jaunākā ViA UNESCO katedras "Biosfēra un cilvēks" ziņu lapa

Sagatavota un interesentiem lasāma jaunākā Vidzemes Augstskolas UNESCO katedras "Biosfēra un cilvēks" ziņu lapa. 
Tajā - jaunākās aktualitātes no Dabas aizsardzības pārvaldes, informācija par biosfēru rezervātu starptautisko semināru Vācijā, tuvāko pasākumu saraksts biosfēras rezervātā u.c. jaunumi.

Jāpiebilst, ka ziņu lapu veido Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta UNESCO katedra "Biosfēra un cilvēks" sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Ziņu lapa PDF. lasāma ŠEIT.

Ziņu lapa žurnāla veidā lasāma ŠEIT.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI